Tant els equips tècnics d’Aena com els directius han mantingut més de 60 reunions des 2019 amb institucions, col·legis professionals i associacions per donar a conèixer i explicar el projecte.