Accessibilitat web | Aena

Accessibilitat

Accessibilitat

Aena SME, SA posa a l'abast dels seus usuaris un canal de comunicació pràctic i accessible per a tothom, amb el qual pretén suprimir barreres i aconseguir millorar la presència del seu web a la xarxa segons els criteris de màxima simplicitat, abast i eficàcia, de tal manera que es pugui difondre la informació i els serveis oferts a qualsevol persona que vulgui consultar-los.

Aquesta acció s'alinea amb les directrius de la Resolució del Consell de la Unió Europea de 25 de març de 2002, sobre el Pla d'acció E-Europe 2002, "Accessibilitat dels espais públics i dels seus continguts", compleix les disposicions de la Llei de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, d'11 de juliol de 2002, i segueix les indicacions de la Guia per a l'edició i la publicació de les pàgines web de l'Administració General de l'Estat.

Pautes WAI

Aena treballa perquè els continguts del seu web siguin validats amb la certificació Doble A, segons les recomanacions indicades per la WAI (Web Accessibility Iniciative), grup de treball internacional pertanyent al W3C (World Wide Web Consortium) que vetlla perquè cap col·lectiu no pateixi discriminacions de cap tipus que puguin ser causa de fractures socials en el món virtual..

En aquest sentit, les tècniques emprades al portal d'Aena encaixen amb el que la WAI indica, tant per al marcatge XHML com per al CSS, amb les excepcions dels documents PDF, el subtitulat i l'audiodescripció de tots els vídeos i el reproductor multimèdia utilitzat.

Contacte

Actualment treballem per millorar l'accessibilitat de totes les pàgines del portal. Si observes alguna anomalia, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres mitjançant l'adreça electrònica: webpublica@aena.es.