Accesibilitat web | Aena

Accesibilitat

Accesibilitat

Aena SME, SA posa a l'abast dels usuaris un canal de comunicació pràctic i accessible a tots, amb el qual pretén suprimir barreres, aconseguint millorar la presència del seu web a la xarxa segons els criteris de màxima simplicitat, abast i eficàcia, de tal manera que es puga difondre la informació i els servicis oferits a qualsevol persona que vullga consultar-los.

Esta acció s'alinea amb les directrius de la Resolució del Consell de la Unió Europea, de 25 de març de 2002, sobre el Pla d'Acció E-Europe 2002, "Accessibilitat dels espais públics i dels seus continguts", complix les disposicions de la Llei de Servicis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, d'11 de juliol de 2002, i seguix les indicacions de la "Guia per a l'edició i la publicació de les pàgines web de l'Administració General de l'Estat".

Pautes WAI

Aena treballa perquè els continguts del seu web siguen validats amb la certificació Doble A, segons les recomanacions indicades per la WAI (Web Accessibility Iniciative), grup de treball internacional que pertany al W3C (World Wide Web Consortium) que vetla perquè cap col·lectiu no sofrisca discriminacions d'algun tipus que puguen ser causa de fractures socials al món virtual.

En este sentit, les tècniques rmprades al portal d'Aena encaixen amb el que la WAI indica, tant per al marcatge XHML com per al CSS, amb les excepcions dels documents PDF, la subtitulació i l'audiodescripció de tots els vídeos i el reproductor multimèdia utilitzat.

Contacte

Actualment treballem per a millorar l'accessibilitat de totes les pàgines del portal. Si observes alguna anomalia, no tingues dubtes a posar-te en contacte amb nosaltres mitjançant l'adreça electrònica: webpublica@aena.es.