categorías-vgo

Aquí poderás atopar todos os servizos do aeroporto

devolución-ive-vgo

DEVOLUCIÓN DO IVE

Selado de facturas

Os españois ou estranxeiros, sempre que residan fóra da Unión Europea, teñen dereito á devolución de parte dos impostos das súas compras realizadas, sempre que estas superen os 90,15 euros. No momento no que vaian abandonar a Unión Europea e para poder beneficiarse da devandita devolución, deberán presentar na Aduana de saída, as facturas xunto coa mercadoría descrita nestas, dentro do prazo dos tres meses seguintes á data da compra. No caso dos viaxeiros residentes en Canarias, Ceuta e Melilla con destino a estas comunidades deberán solicitar o selado das facturas na Aduana de entrada.

Garda Civil (Aduanas). Oficina para o selado de facturas

Oficina da Garda Civil para o selado de facturas ou tíckets 'Tax free' das compras realizadas en España.

Teléfono: 986 268 231 / 986 268 293