• 2.487.496
  • passatgers el 2020
  • 35.900
  • vols el 2020
  • 11.938
  • tones de mercaderies el 2020