• 2.487.495
  • passatgers el 2020
  • 35.901
  • vols el 2020
  • 11.863.982
  • tones de mercaderies el 2020