-aena

L'aeroport de València va començar a gestar-se amb la llei d'aeroports del 1927, que considerava de caràcter urgent la construcció d'un aeròdrom en esta zona. Per això, es va habilitar el port marítim per a la hidroaviació.

En un primer moment es va pensar ubicar l'aeroport en la llengua de terra que separa L'Albufera del mar i així poder utilitzar les instal·lacions tant per a avions terrestres com per a hidroavions. Tanmateix, l'existència de diferents obstacles van obligar a pensar en una altra opció i, finalment, es va decidir construir l'aeroport en la localitat de Manises.

L'obertura oficial de l'aeròdrom es produïx en març de 1933 i es declara duaner en setembre de 1934. El primer vol regular es realitza l'1 de setembre de 1934 amb la inauguració de la línia Madrid-València.

La primera pista afirmada –la 12/30– comença a construir-se l'estiu de 1946, i s'utilitza xarxa metàl·lica coberta amb una capa de terra calcària sobre base de pedra piconada. Entre 1948 i 1949 es duen a terme les obres de construcció i ferm de les pistes 12/30 i 04/22 i d'una xicoteta plataforma d'estacionament.

El 1953, es construïx un carrer que enllaça la capçalera 30 amb l'estacionament d'aeronaus i, l'any següent, una de rodada paral·lela a la 12/30 per al servici d'aviació militar.

El febrer de 1958, s'aprova l'ampliació de la pista 12/30 i la rodada en l'extrem nord-oest amb les seues corresponents zones de parada i la instal·lació del sistema de llum d'aproximació.

El 1983, s'inaugura la nova terminal de passatgers que substituïx la construïda a mitjan dels seixanta. La major innovació del nou edifici és la utilització de l'energia solar mitjançant panells solars.

El març de 2007 va entrar en funcionament la primera ampliació de l'aeroport, que va incloure un nou edifici terminal per a aviació regional, connectat amb el terminal principal pel costat oest, la construcció d'un edifici terminal d'aviació privada i d'un edifici d'aparcament de vehicles, així com l'ampliació de la pista de vol i de les rodades i les plataformes d'estacionament.

El juliol de 2012 es va inaugurar la segona ampliació de l'aeroport, consistent en la construcció d'un altre edifici terminal connectat al principal pel costat est amb vint taulells més de facturació i una nova sala de recollida d'equipatges i la construcció d'un nou edifici d'aparcament de vehicles, entre altres obres.

Si desitja més informació, pot adquirir l'obra de Julián Oller i Luis Utrilla, Història de l'Aeroport de València.

1933

1934

1946

1958

1983

2007

2012