Servizos Aeroporto Santiago

Zona de Chegadas

ZONA DE CHEGADAS

Control de pasaportes

Ao desembarcar do avión, sigue as indicacións para pasar o control de pasaportes (se é necesario) e acceder á sala de recollida de equipaxes e á aduana.

Unha vez que desembarcaches, se o teu voo procede de países que non pertencen ao espazo Schengen, deberás pasar o control de pasaportes.

ZONA DE CHEGADAS

Recollida de equipaxes

Unha vez na sala de recollida de equipaxes, se facturaches en orixe equipaxe, mira nas pantallas o número de fita asignado ao teu voo. O aeroporto dispón de dúas salas de recollida de equipaxes, unha para voos UE e outra para non UE.

En caso de perda ou deterioración da equipaxe acode ao mostrador da compañía aérea ou do seu axente handling no aeroporto.

En caso de perda ou deterioración da equipaxe acode ao mostrador da compañía aérea ou do seu axente handling no aeroporto.

ZONA DE CHEGADAS

Aduana

O servizo de Alfándegas do aeroporto encóntrase na sala B de recollida de equipaxes, na planta de chegadas (teléfono: 981 547 651 / 2).

Se procedes dun país que non é membro da UE terás que valorar se debes declarar os bens que transportas na túa equipaxe e pasar polo control de aduanas do aeroporto: alimentos, equipos electrónicos de alto valor, cantidades superiores a 10000 €, etc. son algunhas dos produtos que debes declarar. En caso de dúbida, consulta no mesmo control de aduanas.

Máis información na páxina web da Comisión Europea