Servizos Aeroporto Santiago

Devolución do IVE

DEVOLUCIÓN DO IVE

Visado de facturas

Todo estranxeiro ou español non residente en España ou nun país da Unión Europea e que se dirixa a un terceiro país, ten dereito á devolución do Imposto sobre o valor engadido (IVE) nas súas compras efectuadas en España.

DIVA. Selado electrónico de facturas

Requisitos para solicitar a devolución do IVE

 • Ter a residencia habitual fóra da Unión Europea (ou en Canarias, Ceuta ou Melilla).
 • As compras realizadas deben ser de carácter persoal, é dicir, sen finalidade comercial.
 • É necesario abandonar a Unión Europea dentro dos tres meses seguintes á compra.

Procedemento

En España, todo o proceso de devolución de IVE a viaxeiros é dixital, a través do sistema DIVA:

 • Ao realizar as compras, solicita ao vendedor o formulario electrónico tax free (denominado “documento electrónico de reembolso” ).
 • No momento de abandonar España, e sempre antes de facturar a equipaxe, debes validar electronicamente os documentos electrónicos de reembolso das compras. Para iso, hai que acudir ás pantallas DIVA situadas na sala de embarque do aeroporto.
 • Recorda levar sempre:
  1. Pasaporte.
  2. As facturas de compras e o formulario DIVA.
  3. Os bens polos que solicitas a devolución. Sen mercadorías non hai selado.
  4. Tarxeta de embarque ou billete de viaxe.

Funcionamento das pantallas DIVA

 1. Selecciona o idioma.
 2. Escanea o código de barras do formulario no lector óptico.
 3. O sistema pode dar dous resultados:
  • O formulario tax free DIVA está selado. A tramitación finalizou.
  • O formulario tax free DIVA non se pode validar. Neste caso, terás que acudir á oficina de visado de facturas da Garda Civil.

Non se recibe ningún documento físico co resultado da validación. Pódese coñecer o estado de tramitación a través da consulta do número CSV (código seguro de verificación) que aparece no formulario do enderezo: https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/ZZ05.shtml

Oficina de visado de facturas

Se non podes validar nas pantallas o formulario tax free DIVA, terás que presentar a documentación e mercadorías aos axentes da oficina de visado de facturas. Este trámite pode realizarse na zona do vestíbulo de chegadas.