Pribatutasun-politika | Aena

Pribatutasun-politika

Politika hau aireportuko instalazioen erabiltzaileei zein gure webgune korporatiboko erabiltzaileei informazioa emateko da.

Zein da agiri honen helburua?

Agiri honen helburua da zure datu pertsonalen tratamenduaren inguruko informazioa ematea, Datu Pertsonalen Babeserako araudian ezarritakoaren arabera, hain zuzen ere, pertsona fisikoen datu pertsonalen babesaren eta datu horien zirkulazio askearen inguruko Europako Parlamentuko eta Kontseiluko 2016ko apirilaren 27ko 679/2016 Erregelamenduan, eta Datu Pertsonalen Babesari eta eskubide digitalen bermeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan (LOPDGDD).

Zein dira tratamendu horien arduradunak?

Tratamenduaren arduradunak ondorengo hauek izango dira:

Aena SME, S.A. (AENA):
Helbidea: Peonías, 12. 28042 Madril.
IFK: A86212420
Madrilgo Merkataritza Erregistroa, 28.806. liburukia, 211. folioa, 8. atala, M-518648. orria.

Murtziako Nazioarteko Aireportuan zerbitzuren bat erabiliz gero, ondorengo hau izango da tratamenduaren arduraduna:

Aena Sociedad Concesionaria del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia SME, S.A. (AIRM)
Helbidea: Avenida de España, 101, Valladolises y Lo Jurado, 30154 Murtzia.
IFK: A73988313
Murtziako Merkataritza Erregistroa, 3.294. liburukia. 63. folioa, M-U93208. orria

Zein datu mota tratatzen dira?

Datu pertsonal hauek tratatuko dira:

 • Identifikaziorako eta harremanetarako datuak, esaterako irudia, ahotsa, grabaketak, etab.
 • Ezaugarri pertsonalen eta osasun ezaugarrien inguruko datuak (mugikortasun urriko pertsona izatea, adibidez).
 • Curriculumaren eta aukeraketa datuak, akademikoak eta profesionalak.
 • Baldintza pertsonalen, konpainiekin egindako fidelizazio-txartelen, kexen edo erreklamazioaren datuak.
 • Datu ekonomikoak, ordainketa-moduei dagozkienak.
 • Zure hegaldiari buruzko datuak.

Kontuan izan, batzuetan, zerbitzua behar bezala emateko eta kontratua betetzeko, derrigorrezko datuak eman beharko dituzula, zerbitzua edo kontratua garatzeko edo dagozkion legezko betebeharrak betetzeko ezinbestekoak badira. Bestela, ezingo da kontratua gauzatu edo sinatu, edo Aenak ezingo ditu bere legezko betebeharrak bete.

Zertarako tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

Ematen dizkiguzun datu pertsonalak edo gurekin harremanetan hastean ematen dizkiguzunak eta harremanean zehar jaso edo sor daitezkeenak tratatu egingo dira informazio-orrian, datu pertsonalen inprimakian edo aireportuan zure esku egongo diren beste edozein bitartekoetan agertzen diren helburuetarako, eta jarraian azaltzen dira, laburtuta:

Oharra: Zerbitzu baten Pribatutasun-politika berezia egotekotan, bertan ezarritakoa aplikatuko da.

 • Nola eragiten dit Politika honek aireportuetako instalazioetako erabiltzailea banaiz?

  Aireportuetako gure instalazioen erabiltzailea bazara, hau jakinarazi nahi dizugu:

  • Bideozaintza. Zure irudia bideozaintza bidez tratatuko da aireportuaren segurtasunerako eta horren ustiapena kontrolatzeko eta zaintzeko (operazioa eta mantentzea), eta aireportuko instalazioetan dauden pertsonak eta ondasunak zaintzeko, baita Aenaren jabetzakoak direnak zaintzeko ere. Aireportu batzuetan, baliteke zure irudia gidatzen ari zarenean tratatua izatea aparkalekura sartzeko eta irteteko unean, segurtasun helburuetarako. Hori guztia, Interes Publikoan oinarrituta (aireportuko segurtasunari, operazio-segurtasunari eta segurtasun pribatuari buruzko araudia). Zure datuak (irudiak) hilabetez gordetzen dira, gehienez jota, hartu izan direnetik kontatzen hasita. Zure datuak hauei jakinaraziko zaizkie: aduana-agintariei, dagozkien aduana- eta zerga-zerbitzuak emateko (legezko betebeharrak); Segurtasun Indar eta Kidegoei, segurtasun publikorako edo arau-hauste penalak zigortzeko benetako arrisku larria prebenitzeko, Datuak Babesteko Espainiako Agentziak eskatzen dituen baldintza formalei jarraituz; eta legezko betebeharrak betetzeko (Segurtasun Programa Nazionala eta 2015/1998 (EB) Erregelamendua). Hirugarrenei ere jakinarazi ahal izango zaizkie, horien interes legitimoa oinarri hartuta, zer eskubide eta askatasuni eragiten dieten haztatu ondoren (DBEOren 6.1.f artikulua). Ez da aurreikusten datuen nazioarteko transferentziarik.
  • Tokien eta jendetza-pilaketen kontrola. Zure datuak tokiak eta jendetza-pilaketak kontrolatzeko tratatuko dira, bideokameren bidez eta erabiltzaileak identifikatu gabe, Aenak aireportuko puntu kritikoetan pilaketak saihesteko duen interes legitimoan oinarrituta.
  • Aireportuetako erreklamazioak kudeatzea eta horiei erantzutea, bai eta mota guztietako erreklamazioak/kexak/iradokizunak/informazio eskaerak kudeatzea eta izapidetzea ere, tratamendu hori horretarako eman den baimenean oinarrituta. Emandako baimena ukatu dezakezu edozein unetan, mezu elektroniko bat bidaliz ocpd@aena.es helbidera. Mezuan hau adieraziko da: “Baimena kentzea” + Eskabide mota + Aireportua, eta zure nortasuna egiaztatzeko informazioa ere erantsiko da. Datuak izapidetu bitartean eta erreklamaziorik sor daitekeen bitartean gordeko dira. Erreklamazioa, kexa, eskaera edo iradokizuna izapidetzean inplikatutako hegazkin-konpainiari, enpresari edo erakundeari jakinaraziko zaizkie, hala dagokionean; epaile eta auzitegiei, erreklamazioa jarduketa judizial baten ondorio bada, eta baita legeak ezarritako agintariei ere. Ez da aurreikusten nazioarteko transferentziarik.

   Zerbitzu honek barne hartzen ditu bai Aena SME SA sozietateari, bai Aena Sociedad Concesionaria del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia SME SA sozietateari edo, hala badagokio, Aena Desarrollo Internacional SME SA sozietateari bidalitako erreklamazioak, kexak eta iradokizunak kudeatzea, kontrolatzea eta izapidetzea, bai eta Aenaren webguneko Izapideak eta erreklamazioak atariaren bidez aurkeztutako mota guztietako kexen, erreklamazioen edo iradokizunen zerbitzuak ere.

  • Agintariak. Agintari izaera baduzu, zure datuak Agintariei ematen zaizkien zerbitzuak kudeatzeko eta kontrolatzeko tratatuko dira, hala nola bisiten kudeaketa, agintaritza-aretoen kudeaketa, erregistroa eta erakundeen arteko harremanak mantentzea, legezko betebeharrak betetzeko. Era berean, datuen jatorria jakinaraziko dizugu; zenbaitetan, zeure erakunde publikoarenak edo Administrazioarenak izan daitezke. Datuak gure enpresarekin zure harremanak dirauen bitartean eta erreklamazioa egin daitekeen bitartean gordeko dira. Zure datuak jakinarazi ahal izango zaizkie, hala badagokio, kontratua gauzatzeko bidaiatzen duzun hegazkin-konpainiari eta Estatuko Segurtasun Indar eta Kidegoei, legezko betebeharrak betetzeko. Ez da aurreikusten beste hirugarren bati jakinarazpen gehiagorik egitea, ezta nazioarteko transferentziarik ere, lege-betekizunak horrela ezarri ezean.

  • Jakinarazpen komertzialak. Zure datuak komunikazio komertzialak bidaltzeko tratatuko dira, zure onespenean oinarrituta. Emandako baimena ukatu dezakezu edozein unetan, mezu elektroniko bat bidaliz ocpd@aena.es helbidera. Mezuan hau adieraziko da: “Jakinarazpen komertzialetarako baimena kentzea”, eta zure nortasuna egiaztatzeko informazioa ere erantsiko da. Informazio gehiago nahi izanez gero, kontsultatu esteka hau.

  • Aireportuko erabiltzaileen kudeaketa: bisitak. Zure datuak tratatu daitezke Aireportuko erabiltzaileen kudeaketa: bisitak eginkizunerako, gure aireportu batera bisitan etortzen bazara, eta zure baimenean oinarrituko da. Halaber, zure aldi baterako akreditazioa kudeatuko dugu bisitarako (bisitan bazatoz eta/edo arrazoi operatibo edo profesionalengatik), sarbideen kontrolerako eta instalazioen segurtasunerako; eta aireportura edo zentrora egiten diren bisitak kontrolatuko ditugu, tratamendu hori legezko betebehar batean (segurtasun pribatuko araudia) eta interes publikoan (aireportuko segurtasuna) oinarrituta. Datuak hilabetez gordeko dira, eta erreklamazioak aurkez daitezkeen bitartean. Zure datuak Segurtasun Indar eta Kidegoei jakinaraz dakizkieke, legezko betebeharrak betez, eta ez da aurreikusten nazioarteko lagapen edo transferentzia gehiagorik, legezko betebehar batek hala agintzen duenean izan ezik.

  • Eskatutako Mugikortasun Mugatuko Pertsonen (MMP) zerbitzua kudeatzea. Zure datuak Mugikortasun Mugatuko Pertsonei (MMP) laguntzeko eskaeren zerbitzua kudeatzeko tratatuko dira, eta tratamendu hori egungo interes publikoan eta gizarte-babeserako araudian oinarrituko da, desgaitasuna edo mugikortasun murriztua duten pertsonek aireko garraioan dituzten eskubideei buruzko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2006ko uztailaren 5eko 1107/2006 (EE) Erregelamenduari jarraituz. Zure datuak gogobetetze-inkesta bat bidaltzeko ere erabiliko ditugu, zure esperientzia ezagutzeko eta zerbitzua hobetu ahal izateko, gure interes legitimoetan oinarrituta.

   Ildo horretan, barne-azterketa bat egin dugu, datuen babeserako duzun eskubidea eta horrelako inkestak egiteko dugun interesa haztatuz, erabiltzailearen esperientzia eta zerbitzua bera hobetzeko. Eta ondorioztatu dugu badagoela zure aldetik arrazoizko itxaropen bat tratamendu horren inguruan; gainera ez dira bereziki babestutako datuak tratatuko eta ez dute erabaki automatizaturik ekarriko.

   Tratamendu horren aurka egin dezakezu edo informazio gehigarria eska dezakezu Politika honetan horretarako gaitutako kanalen bidez edo mezu elektroniko bat bidalita dpd@aena.es helbidera.

   Aireportuetan horretarako identifikatuta diren puntuetan bertaratzean emango da zerbitzua, edo aurretiko erreserba eginez Aenaren edo zure aire-konpainiaren webgune bidez. Zure datuak Aenari iritsi ahal zaizkio aire-konpainiatik, erreserba zure konpainiaren webgunearen bidez egin duzunean edo Aenaren sareko aireportu batera beste aireportu batetiko hegaldi batean zatozenean. Zure datuak helburua betetzeko beharrezkoa den denboran eta erreklamazioa aurkez daitekeen bitartean gordeko dira. Ez da aurreikusten datuak lagatzerik (legeak agintzen duenean izan ezik) edo nazioartera transferitzerik.

   Horrez gain, aireportuko hainbat puntutan dauden monolitoetan, zure datuak tratatuko ditugu (monolitoan dagoen kamerak hartutako irudia eta zure ahotsa, monolitoan dagoen dei-botoia sakatzen duzunean aktibatzen direnak), eskatutako laguntza hobeto kudeatzeko, zerbitzu hobea emateko interes legitimoan oinarrituta. Zure datuak (ahotsa bakarrik) urtebetez gordeko dira zerbitzuan gertatzen diren erreklamazioak edo gorabeherak aztertu ahal izateko, eta ez zaizkio hirugarren bati jakinaraziko.

   Ildo horretan, barne-azterketa bat egin dugu, datuen babeserako duzun eskubidea eta sortzen den edozein zalantza edo kontsultari aireportuan bertatik bertara zerbitzu hobea emateko dugun interesa haztatuz. Eta ondorioztatu dugu badagoela zure aldetik arrazoizko itxaropen bat tratamendu horren inguruan; gainera ez dira bereziki babestutako datuak tratatuko eta ez dute erabaki automatizaturik ekarriko.

   Tratamendu horren aurka egin dezakezu edo informazio gehigarria eska dezakezu Politika honetan horretarako gaitutako kanalen bidez edo mezu elektroniko bat bidalita dpd@aena.es helbidera.

   Tratatutako datuak: Identifikazio-datuak, harremanerako datuak, osasun-datuak (desgaitasun mota edo behar bereziak) eta zure hegaldiarenak. Irudia eta ahotsa monolitoetan.

  • Telefono jakin batzuetara egindako telefono-deien grabaketa. Hala badagokio, zure ahotsa erabili ahal izango dugu telefono jakin batzuetara egindako telefono-deiak grabatzeko (operatiboak, gorabeheren ikerketa, larrialdiak), zure baimenean, kontratua gauzatzean, bizi-interesean, interes publikoan, erreklamazioak egitean oinarrituta, dagokionaren arabera (egindako dei motaren arabera). Grabazioen kontserbazio-aldia grabazioen xede edo helbururako beharrezkoa dena izango da; hala ere, gainerako denbora-tartean, blokeatuta geratzen dira suntsitu arte, eta epaileek eta auzitegiek bakarrik eskura ditzakete. Ez da aurreikusten datuen lagapenik ez eta nazioarteko transferentziarik ere, lege-betekizunak horrela ezarri ezean.

   Grabazioen kontserbazio-aldia grabazioen xede edo helbururako beharrezkoa dena izango da; hala ere, gainerako denbora-tartean, blokeatuta geratzen dira suntsitu arte, eta epaileek eta auzitegiek bakarrik eskura ditzakete. Ez da aurreikusten datuen lagapenik ez eta nazioarteko transferentziarik ere, lege-betekizunak horrela ezarri ezean.

  • Ibilgailuen aparkalekua kudeatzea eta erreklamazioei erantzutea. Ibilgailuentzako gure aparkaleku bat erabiltzen baduzu (publikoa, abonukoa edo pertsonala), zure datuak erabili ahalko dira Ibilgailuen aparkalekua kudeatzeko eta horko erreklamazioei erantzuteko. Era berean, jakinarazten dizugu aparkalekura sartzeko kamerek hartutako irudiak, ibilgailuaren datuak jasotzen dituzten kamerenak barne (matrikula ezagutzeko eta irakurtzeko sistema, aurrealdea eta/edo atzealdea), legezko betebeharrak betetzeko erabiliko direla, aparkaleku-kontratua arautzen duen legeriatik eratorritakoak barne, ibilgailua identifikatzeko betebeharra, esaterako. Aireportu batzuetan, aparkalekura sartzerakoan eta irteterakoan gidatzen ari zarela hartutako zure irudia tratatu egiten da segurtasun helburuetarako, interes publikoan oinarrituta (ikus Bideozaintza). Halaber, sartzeko eta irteteko, lortutako matrikulari eta, kasuan kasu, zure erreserbari buruzko datuak (ikus “Aenaren aparkalekuaren erreserba” tratamenduari buruzko informazioa) tratatu egingo dira aparkalekua kudeatzeko, eta tratamendu horren oinarria kontratua gauzatzea izango da. Zure datuak erreklamazioei erantzuteko eta horiek ebazteko erabili ahalko dira, legezko betebeharrak betez.

   Abonatuen edo langileen aparkalekuaren kasuan, zure datuak (identifikaziokoak, harremanekoak eta, hala dagokionean, zure enpresarenak) tratatu egingo ditugu. Datu horiek zure enpresak emanak izan daitezke, zure abonua kudeatzeko, eta tratamendu horren oinarria kontratua (eta, hala badagokio, zure enpresaren eta Aenaren arteko kontratua) egikaritzea izango da. Kasu horretan, zure datuak zure enpresari jakinarazi ahalko zaizkio, kontratu hori garatu ahal izateko).

   Tratatutako datuak: Ibilgailuaren irudiak (matrikula, aurrealdea edo atzealdea), sarrerako eta irteerako uneari buruzko datuak, lortutako matrikula eta zure erreserbaren datuak, hala dagokionean, ordainbideak.

   Hartutako irudiak aparkalekuko egonaldia iraun bitartean gordeko dira, eta, ondoren, hilabete bateko gehieneko epean.

   Aparkalekua kudeatzeko datuak, berriz, egonaldiak eta/edo kontratuak iraun bitartean gordeko dira (arestian azaldutako kasuetan), eta baita erreklamazioak egin daitezkeen epean ere.

   Datuak jakinarazi ahalko zaizkie zure bankuari, emandako zerbitzuagatik kobrantza egiteko (hala dagokionean), zure enpresari, zure kontratua egikaritzeko beharrezkoa denean (hala dagokionean), eta baliteke Estatuko Segurtasun Indar eta Kidegoei jakinaraztea, segurtasun publikorako benetako arriskua prebenitzeko edo arau-hauste penalak zigortzeko, eta baita epaile eta auzitegiei ere, errekerimendu judizialaren kasurako. Ikuskatze-jarduerako eskumena duten administrazio publikoei jakinaraztea ere aurreikusten da, estatuko eta erkidegoetako errepideko garraio-antolamenduko araudia betez. Ez da aurreikusten datuen nazioarteko transferentziarik.

   Gure aireportuetako aparkaleku batzuetako abonatuen kasuan, zure datuak (harremanekoak) tratatu egingo ditugu jakinarazpen komertzialak bidaltzeko (horretarako berariaz eman duzun baimenean oinarrituta) eta inkestak egiteko (Aenak ematen duen zerbitzua hobetzeko duen interes legitimoan oinarrituta). Aenak jakinarazten du emandako baimena edozein unetan ukatu daitekeela, bai eta tratamenduaren aurka egin ere, mezu elektroniko bat bidalita ocpd@aena.es helbidera.

  • Hegazkineratze-guneetara sartzeko segurtasun-iragazkietatik igarotzeko kontrola, Fast Trak eta Fast Lane. Gidatzen ari zarela, zure datuak tratatu egingo dira Hegazkineratze-guneetara sartzeko segurtasun-iragazkietatik igarotzeko kontrolean eta, hala badagokio, horra sartzeko gorabeheren erregistroan (lege-betebehar bat betetzeko) eta estatistikak egiteko (interes legitimoan oinarrituta). Irakurritako hegazkineratze-txartela eguneko hegaldi bati dagokiola eta aurretik ez dela pasatu egiaztatzea da tratamenduaren helburua. Dena behar bezala badago, iragazkitik igarotzeko baimena ematen da. Edonola ere, hartutako erabakiaren aurka egiteko aukera izango duzu, baita kontrol horiek segurtasuneko langile batek errepikatzea eskatzeko aukera ere.

   Fast Lane eta Fast TrakAirelinearen VIP bidaiarientzako iragazte azkarra. Legitimazioa: tratamendua beharrezkoa da kontratua egikaritzeko. Sistemak Fast Lane iragazkitik igarotzeko aukera emango dio bidaiariari VIP eskubidea eskuratu badu bere airelinean edo igarotzeko eskubide hori Aenaren webgunean lortu badu. Tratatutako datuak: zure hegazkineratze-txartelaren datuak, segurtasun-iragazkiaren eta Fast Lane iragazkiaren aurretik txartel horiek irakurtzeko kokatuta diren irakurgailuen bidez. Datuak hauei jakinaraziko zaizkie: zure hegaldiaren operadoreari edo aireko konpainiaren kontura zure hegaldia egingo duen handling konpainiari, programaturik dagoen hegaldiko hegazkineratzea azkartzeko eta identifikazio-agiriaren benekotasuna egiaztatzeko, zure txartela lehen ere (kontratuak egikaritzean) erregistratu izan dela hautematen bada; Estatuko Segurtasun Indar eta Kidegoari, segurtasun publikorako arrisku benetakoa eta larria prebenitzeko edo arau-hauste penalak zigortzeko, Datuak Babesteko Espainiako Agentziak eskatzen duen betekizunak betez, eta legezko betebeharrak betetzeko (Segurtasunaren Programa Nazionala eta 2015/1998 (EB) Erregelamendua); eta aduanako agintariei (legezko betebeharrak betetzeko). Fast Laneren kasuan, zure datuak aireko konpainiari lagako zaizkio hori kontrolatzeko eta, hala dagokionean, konpainiak eman dizun zerbitzua fakturatu diezazun, aireko zure konpainiarekin duzun kontratuaren egikaritzean oinarrituta.
  • Aireportuko Medikuntza Zerbitzuak.Aireportuetan osasun-arretarako dauden gure postuetako batera joaten bazara, zure datuak tratatu egingo dira Aenak edo horretarako kontratatutako kanpoko edozein erakunde kolaboratzaileek ematen dituen Aireportuko medikuntza-zerbitzuak kudeatzeko, aireportuan lehen sorospenen zerbitzua (larrialdiko lehen mailako arreta eta larrialdietako osasun-lekualdaketa) emate aldera, eskatutako osasun-zerbitzua ematean oinarrituta, eta, hala badagokio, zure bizi-interesak babesteko, baimena emateko ezindurik bazaude. Zerbitzuari buruzko estatistikak era agregatuan lortzeko ere tratatuko ditugu zure datuak, gure interes legitimoetan oinarrituta.

   Zure datuak biltzeko helburua betetzeko eta helburu horretatik eta tratamendutik sor daitezkeen erantzukizunak zehazteko behar den denboran gordeko dira, aplikatzekoa den osasun-araudia erreferentziatzat hartuta. Zure datuak ospitaleei edo beste zentro mediko batzuei jakinarazi ahalko zaizkie, zerbitzua ematean hori beharrezkoa dela ikusten bada, interesdunaren bizi-interesean oinarrituta edo interes publikoan egindako misio bat betetzeko edo tratamenduaren erantzuleari emandako botere publikoak betetzeko. Beste edozein kasutan ez da daturik jakinaraziko, lege-betebehar batek edo errekerimendu judizial batek eskatzen duenean izan ezik. Ez da aurreikusten nazioarteko transferentziarik.

  • Defentsa juridikoa eta aholkularitza juridikoa. Aena SME SAren edo Aena Sociedad Concesionaria del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia SME SAren espediente juridiko baten alderdi bazara (kaltetu, interesdun edo bestelako zarela), zure datuak erabili ahalko dira Defentsa juridikoa eta aholkularitza juridikoa zerbitzua eskaintzeko, legezko betebehar bat betetzean oinarrituta.
  • Galdutako eta Aurkitutako Objektuak. Galdutako objektu bat aurkitzen baduzu edo horren jabea zarela erreklamatzen baduzu, zure datuak (identifikaziokoak, harremanekoak, objektuaren jabetzaren frogagiriak) tratatu egingo dira galdutako eta aurkitutako objektuak kudeatzeko, horiek biltegian gordetzea kontrolatzeko, sarrera eta irteerako erregistrorako, itzulketetarako, eta galdutako objektuak bilatu dituztenak eta erreklamatzen dituztenak identifikatzeko. Tratamendu hori legezko betebehar bat betetzean oinarrituko da. Datuak 2 urtez gordeko dira, eta erreklamazioa aurkez daitekeen epean, eta Udalaren Objektu Galduen Bulegoari jakinaraziko zaizkio, halako zerbitzurik balu, Kode Zibilaren 615. eta 616. artikuluek ezarritakoa betez, eta, hala badagokio, baita legearen aginduz ezarritako beste agintari batzuei ere. Aurkitutakoa nortasun-agiri bat bada, Estatuko Segurtasun Indar eta Kidegoei entregatuko zaie. Banku-txartelen kasuan, horren datuak bankuari jakinarazi ahalko zaizkio. Ez da aurreikusten datuen nazioarteko transferentziarik.
  • Estatistika-helburuak. Zure datuak estatistikak egiteko eta ematen diren zerbitzuak hobetzeko erabili ahalko dira, interes legitimoan edo legezko betebehar bat (Estatistika Institutu Nazionala bezalako erakunde publikoek eskatutako estatistiken kasuan) betetzean oinarrituta, dagokionaren arabera. Tratamendu horren emaitzak ez du zuri buruzko datu zehatzik erakutsiko.
  • Dokumentazioaren sarrera/irteera erregistratzea eta artxiboa. Aenako erregistroetan dokumentazioa entregatu bada edo dokumentazioaren alderdi bada, zure datuak tratatu ahalko dira Dokumentazioaren sarrera/irteera erregistratzea eta artxiboa egiteko, zure eskaera izapidetzeko beharrezko tratamenduan oinarrituta. Datuak erregistroa eta dokumentazioa kudeatzeko beharrezkoa den denboran eta erreklamazioak aurkezteko epean gordeko dira. Izaera pertsonaleko datuak jakinarazi ahalko zaizkie eskaera jasotzen duten erakundeei edo partikularrei. Datuen nazioarteko transferentziak egin ahalko dira eskaera Europako Esparru Ekonomikotik (EEE) kanpoko herrialde batera zuzentzen bada, kontratua izapidetzeko edo egikaritzeko hori beharrezkoa denean.
  • Aireko jarduerak egiteko baimenak, pilotatutako aireontzietan zein urrutiko kontrol bidezkoetan (droneak edo RPASak).Pilotatutako aireontzietan zein urrutiko kontrol bidezkoetan (droneak edo RPASak) nahiz bestelako aireko jarduerak egiteko baimena eskatzen baduzu, zure datu pertsonalak (identifikazio- eta harreman-datuak, eragiketa motari buruzkoak, aireontziaren xehetasunak eta horiekin egin beharreko operazioen xehetasunak) tratatuko ditugu baimen hori eskudun erakundeen aurrean kudeatzeko, eta tratamendua legezko betebeharretan (segurtasun aeronautikoari buruzko araudia) oinarrituko da. Datuak gestioak iraun bitartean gordeko dira, eta erreklamazio bat aurkez daitekeen epean, eta AESAri eta eragindako aireportuetako eta aireko espazioko Aire Zirkulazioko Zerbitzuen Hornitzaileei jakinaraziko zaizkie, legezko betebeharretan (segurtasun aeronautikoari buruzko araudia) ezarritakoari jarraituz.
  • Aenaren doako Wifi Zerbitzua. Wifi zerbitzua eskaintzeko, erabiltzaileak zerbitzu horretan alta egitean eman dituen harremanerako datu pertsonalak eskura ditzake Aenak. Bereziki, hauxe jakinarazten dizugu:

   - Sarbideko erregistroa Facebook kontuaren edo beste sare sozial baten bidez egiten bada, sare sozialen bidez emandako datuak erabili ahalko ditugu.

   - Erregistroa gure Aena Club zerbitzuaren bidez egin bada, ERABILTZAILEAK Aena CIub-eko kide den aldetik dituen kredentzialetako datuak erabili ahalko ditugu (erabiltzailea eta pasahitza).

   - Erregistroa zuzenean Wifiaren sarbide-atarian bidez egiten bada, sarbiderako erregistroan eman diren datu pertsonalak erabili ahalko ditugu.

   ERABILTZAILEAREN datuak tratatzeko lege-oinarria da Erabilera Baldintza Orokorren arabera Wifi zerbitzua emateko kontratuaren gauzatzea eta Kode Penalaren 31. bis artikuluarekin lotutako legezko betebeharrak betetzea, komunikazio elektronikoetan datuak gordetzeari buruzko 25/2007 Legean ezartzen den betebeharra betetzeaz gain.

   Halaber, ERABILTZAILEAK onarpen-aukera markatuz berariaz onartzen badu, Aenak erabili ahalko ditu Wifi zerbitzuan alta egiteko erregistroan eman diren datuak eta nabigaziotik eta geolokalizaziotik lortu direnak, zuri esperientzia pertsonalizatua eskaintzeko, Aenak berak posta elektroniko bidez bidalitako jakinarazpen komertzial zein publizitatekoekin, esaterako, bidaiariarentzat informazio interesgarria duten buletinak edo Aenako edo hirugarrenen aireportuetako dendetan sustapenak eta deskontu-kupoiak dituztenak, honako arlo edo sektore hauei buruz: Automobilgintza eta ibilgailuak alokatzea, aisia, bidaiako agentziak, turismoa, garraioa, aireko konpainiak, jatetxeak, ehungintza sektorea, moda, apaintze eta kosmetika, finantzarioa eta aseguratzailea, prentsa eta aldizkariak, jokoak, apustuak.

   Tratamendu horiek eman duzun baimenean oinarritzen dira. Aenak jakinarazten du horretako eman duzun baimena edozein unetan ukatu ahalko duzula, mezu elektroniko bat bidalita serviciowifi@aena.es edo ocpd@aena.es helbideetara, gaian “WIFIRAKO BAIMENEAN BAJA” adierazita. Aipatu bitarteko elektronikoaren bidez jakinarazpen komertzialak eta publizitatea eta/edo informazioa bidaltzeko baja egitea edo emandako baimena ukatzea eskatzen badu ERABILTZAILEAK, Aenak jakinarazten du gailuari lotutako datuak eta ERABILTZAILEAREN altaren kredentzialen datuak tratatuko dituela baja-eskaera izapidetu ahal izateko. Baimena ukatzeak ez dio inondik ere eragingo Wifi zerbitzua emateko kontratua gauzatzeari. Aipatu bitarteko elektronikoen bidez jakinarazpen komertzialak zein publizitatekoak eta/edo informaziokoak bidaltzea, helburu komertzialetarako, publizitaterako edo informazio orokorrerako produktu eta zerbitzuen eskaintza prospektiboa eta datuak estatistika eta segmentazio helburuetako erabiltzea ERABILTZAILEARI eskatu izan zaion baimenean oinarritzen dira.

   Tratatutako datuak: Identifikazio-datuak, esaterako posta elektronikoaren helbidea (sarbidea posta elektroniko bidez egiten bada), pasahitza eta erabiltzailea (sarbidea Aena Club bidez egiten bada), edo antzeko beste datu batzuk, sarbidea sare sozialen bidez egiten bada. Badira, halaber, sisteman erregistratuta geratzen diren eta aipatu helburuetarako nahitaezkoak diren beste datu batzuk, hala nola: wifira konektatzen den gailuaren izena, MAC helbidea, IP helbidea, telefono zenbakia eta IMEI (sarbidea telefono bidez bada), konexio eta nabigaziorako datuak, eta geolokalizazioarenak.

   Bildu ziren helburuak betetzeko beharrezkoa den denboraz gordeko dira zure datuak, eta 25/2007 Legeak legezko betebeharrerako ezartzen duen epean. Bildu diren helbururako datuak tratatzearen ondorioz erreklamazioak eta erantzukizunak sor daitezkeen bitartean ere gordeko dira.

   Datuak ez zaizkie hirugarrenei lagako, legeak aurreikusten duen betebeharretarako izan ezik. Jardueraren garapenerako edo zerbitzua emateko beharrezkoa denean, datuak nazioartean transferitu ahalko dira, eta Aenak dagozkion neurriak hartuko ditu horretarako.

  • Aireportuko megafoniaren bidez egindako dei pertsonalizatuak. Zenbaitetan, aireportuko megafonia-sistemen bidez deitu ahalko dizugu zure aireko konpainiaren, zure handling agentearen edo hirugarrenen (senideak, esaterako, adingabea edo adinean sartutako pertsona bazara) eskariz, aireportuko gune batera joan zaitezen abisatzeko, esaterako hegazkineratze-atera, hegaldia ixtear dagoenean, Aenaren informaziorako edo fakturaziorako mostradoreetara, etab. Tratamendu hori zuk zeure garraio-kontratua gauzatzeko duzun interes legitimoan edo zure aireko konpainiak edo zure senideak bezalako hirugarren batzuk zu aurkitzeko eta aireportuko gune batean elkartu ahal izateko duten interesean oinarritzen da. Zure datuak (izena, abizenak, hegaldiaren zenbakia edo helmuga, eta joan behar zaren tokia) aireportuan dauden erabiltzaile guztiei komunikatzen zaizkie, lokuzioaren izaerarengatik eta zuk mezua jaso eta zeure burua aipatutzat har dezazun. Hala ere, deia sektoreka egingo da terminal barruan bertan, ahal den guztietan.

  • Abiazio Orokorreko pilotuak, gure sareko aireportuetan oinarririk ez dutenak: Harremanetarako datuak bildu eta gordeko dira, gure aireportuetan zauden bitartean sortzen zaizun edozein gorabeheraren aurrean zurekin harremanetan jartzeko eta aireportuko tasak kudeatu eta ordaintzeko. Tratamendu hori legezko betebeharretan (tasen ordainketa) oinarritzen da, bai eta Aenak aireportuaren jarduera bermatzeko duen interes legitimoan ere, bai eta bere interes legitimoan ere (adibidez, gorabehera meteorologikoa bada eta bere aireontziaren segurtasunari eragiten badio). Kasu batzuetan, ENAIRE edo EUROCONTROL erakundeak eskatzen badute, eta zurekin zuzenean harremanetan jarri ezin izan badute, harremanetarako datuak eman ahal izango dizkiegu erakunde horiei, dagozkizun tasa aeronautikoen ordainketa zurekin kudea dezaten, erakunde horiek zurekin harremanetan jartzeko duten interes legitimoan oinarrituta, tasa horiek fakturatzeko, beren legezko betebeharrak betetzeko bildu behar baitituzte. Zure datuak egonaldian zehar gordeko dira, baita aplikatu beharreko legezko epeetan sor daitezkeen erantzukizunei erantzuteko ere.

  • Aireportu batzuetan dauden joko interaktiboen plataforman parte hartzea. Aireportuko itxaronguneetan joko interaktiboen plataformak dituzten aireportuetako batean baldin bazaude, zure irudia eta lortutako puntuazioa entretenimendu-zerbitzu hori emateko bakarrik erabiliko ditugu. Tratamendu hori sistemaren pantailara hurbiltzean eta jokoan parte hartzeko gogoa erakustean emandako baimenean oinarrituko da. Zure irudiak eta puntuazioak ez dira gordeko, eta ez zaizkio inori jakinaraziko.

  • Aenaren Bizitza eta Istripuen Aseguruaren onuradunak. Aenako langile batek bizitza- eta istripu-aseguruaren onuradun izendatzen bazaitu, jakinarazten dizugu Aena Taldearen enpresek (gure langileak zerbitzuak enpresaren zein taldetan ematen dituenaren arabera) tratatu egingo dituztela zure datu pertsonalak (izen-abizenak eta NANa) aseguruaren gestiorako eta hori aseguru-artekaritzari eta aseguruari komunikatzeko, hori guztia gure enpresei aplikagarri zaizkien legezko betebeharrak betez. Zure datuak helburua betetzeko behar den denboran gordeko dira, eta, ondoren, 3 urtez (5/2000 Legegintzako Errege Dekretua, abuztuaren 4koa, Lan-arloko arau-hausteei eta zehapenei buruzko Legearen testu bategina onartzen duena).

 • Nola eragiten dit Politika honek webguneko erabiltzailea banaiz?

  Gure webguneko erabiltzailea bazara, ondorengo tratamendu hauen berri ematen dizugu:

  • Kontaktua. Gure webgunearen bidez Kontakturako emandako baliabideak eman dizkiguzun edonolako kontaktu, zerbitzu, informazio, zalantza, iradokizun edo erreklamazio eskaerei erantzuteko erabiliko dira. Horiek guztiak interes legitimoan, lege-betekizunean eta kontratuaren eta/edo baimenaren betearazpenean oinarrituta egongo dira, kasu bakoitzari dagokionaren arabera.
  • Aena Enplegua. Aena Enplegua atalari dagokionez, bi tratamendu daude:

   • “Interesdunak” atala: Izena ematean bildutako datuak (posta elektronikoaren helbidea) tratatuko dira etorkizunean egiten diren enplegu-deialdien berri emateko posta elektroniko bidez, eta tratamendua horretarako emandako baimenean oinarrituko da. Tratamendu horretan zuk zeuk eman dezakezu baja, formularioan berriz ere zure posta elektronikoaren helbidea sartuta (berriro alta ematea nahiko bazenu bezala). Sistemak hautemango du banaketa-zerrendan zaudela, eta hortik baja emateko aukera emango dizu.
   • Enplegu-eskaerak eta ematen diguzun informazioa (identifikazio-datuak, harremanetarako datuak, curriculumeko datuak eta hautaketa-prozesurako emandako informazioa) gure webgunearen bidez kudeatzea, Aena Taldearen barruan egiten ari diren hautaketa-prozesuekin lotuta, kontratu-aurreko neurriak eta legezko betebeharra betez (19/2013 Legea, Gardentasunari buruzkoa). Zure datuak ordezkari sindikalei ere jakinarazten zaizkie, lan-arloko legeriak eta Askatasun Sindikalari buruzko 11/1985 Lege Organikoak behartuta, edo interes publikoagatik (informazio jakin bat eskatzen zaie hautagaiei, segurtasun-arrazoiengatik), kasu bakoitzean dagokionaren arabera.

   Emandako baimena uka dezakezu edozein unetan, mezu elektroniko bat bidalita ocpd@aena.es helbidera. Mezuan hau adieraziko da: “Interesdunaren baimena kentzea”, eta zure nortasuna egiaztatzeko informazioa ere erantsiko da.

   Aena, Aena Desarrollo Internacional eta Aena Sociedad Concesionaria del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia izango dira zure datu pertsonalen tratamenduaren arduradunak. Datuok webgunean kudeatutako lan-eskaerak eta aukeraketa-prozesuak kudeatzeko erabiliko dira.

   Datuak hautaketa-prozesua dirauen bitartean eta erreklamazio-epea bitartean gordeko dira.

   Interesdunak: jakinarazten dizugu interesdun zaren aldetik izena ematen duzunean, zure helbide elektronikoa hiru urtez gordeko dela. Behin hori igarota, gure datu-basetik ezabatuko da, eta berriz ere izena eman beharko duzu etorkizuneko hautaketa-prozesuetan interesik baduzu.

   Enplegu-eskaerei buruzko zure datuak, arestian adierazi bezala, ordezkari sindikalei jakinarazi ahalko zaizkie hori beharrezkoa denean, aplikagarria den araudiari jarraituz. Horrez gainera, jakinarazten dizugu ezen, abenduaren 9ko 19/2013 Legeak (gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzkoak) agintzen duenari jarraituz, prozesuren batean parte hartuz gero, hautagaien emaitzak webgunean argitara daitezkeela, aurretik beste datu pertsonal batzuetatik bereizita.

   Enplegu-eskaera jakin batzuetarako, zure datuak Estatuko Segurtasun Indar eta Kidegoei eman ahal izango zaizkie, aurrekari penalik dagoen egiaztatzeko, interes publikoan oinarrituta (Abiazio Zibilerako Segurtasun Programa Nazionala).

   Aena taldeko erakunde onuradunei, zure baimenean oinarrituta aireportu-kudeaketako jardueran diharduten hautaketa-prozesuen onuradun direnei, baldin erakunde horietarako lanpostu batera aurkezten bazara, eta ez bada aurreikusten nazioarteko lagapen edo transferentzia gehiagorik, legezko betebeharra izan ezik.

  • Aena Club kide egiten bazara, edo zerbitzu hauek erabiltzen badituzu: VIP zerbitzuak (Meet & Assist, lehentasunezko sarbide-eskubidea -Fast Lane edo VIP aretoak edo zerbitzuak), Aenaren webguneko aparkaleku-erreserbak, Marketplace-ak (Food to Fly, Aena Travel eta Shop to Fly), esteka honetan kontsulta dezakezu dagokion politika.

  • Argitalpenen Denda. Argitalpenen Dendari dagokionez, helburua da horren bidez egiten dituzun eskaerak kudeatzea. Tratamendu hori erosketa-kontratua gauzatzean oinarrituta dago. Horrez gain, baimena ematen badiguzu, eskura dituzun abantailei buruzko informazioa helaraztea, bai eta Argitalpenen Salmentari buruz Aenak eskaintzen dituen zerbitzuei lotuta zuretzat interesgarria izan daitekeen informazioa ere. Halaber, merkataritza-jakinarazpenak eta publizitatea ere bidaliko dizugu elektronikoki, adibidez, promozioak edo egun zehatzetan erabiltzeko deskontu-txartelak: Liburuaren Eguna, Liburu Azoka, Black Friday delakoan eta abar. Tratamendu hori zure baimenean oinarritzen da. Aenak jakinarazten du horretarako emandako baimena edozein unetan uka daitekeela mezu elektroniko bat bidalita ocpd@aena.es helbidera, gaian “BAJA DENDAKO BAIMENEAN” adierazita. Zure datuak bildu diren helburuak betetzeko beharrezkoa den denboraz gordeko dira, eta erreklamazioak aurkez daitezkeen denboran. Zure datuak bankuari lagako zaizkio emandako zerbitzuaren ordainketarako. Halaber, ordaindu beharreko produkturen bat kontratatuz gero, horretarako ezarritako epean ordaindu ez baduzu eta araudian adierazten diren baldintzak betetzen ez badira, egin ez den ordainketari buruzko datuak jakinarazi ahal izango dizkiegu diru-betebeharrak ez betetzearekin lotutako fitxategiei. Ez zaie hirugarrenei datu gehiagorik lagako, Legeak aurreikusten duen betebeharretan izan ezik. Ez da aurreikusten datuen nazioarteko transferentziarik.
  • MMPren zerbitzuen eskaeren Zerbitzua. MMP zerbitzuen eskaeren Zerbitzuari dagokienez, jakinarazten dizugu Aenaren webgunean horretarako ezarritako formularioaren bidez ematen dizkiguzun datuen helburua dela mugikortasun mugatuko pertsonei (interes publikoan oinarrituta) laguntzeko eskatzen duzun zerbitzua kudeatzea, baita zerbitzua hobetzeko gogobetetze-inkesta bat egitea ere (interes legitimoan oinarrituta). Informazio gehiago behar izanez gero, kontsultatu Mugikortasun Mugatuko Pertsonei (MMP) laguntzeko zerbitzua kudeatzea" izeneko aurreko atala.
  • Salaketen Kanala. Salaketa bat aurkezten baduzu Salaketen Kanalaren bidez, zure datuak pribatutasun-politika berezi bat betez tratatuko direla jakinarazten dizugu. Politika hori hemen kontsulta dezakezu: https://www.aena.es/es/nota-adicional/politica-privacidad-canal-denuncias-aena
  • AENA Enpresak ataria. Zure enpresaren ordezkari zarela enpresei zuzendutako zerbitzuren bat eskatzen baduzu (adibidez,Enpresak Ataria), zure datu pertsonalak, haren ordezkari zarela, eskainitako zerbitzuetarako beharrezkoak diren kudeaketak egiteko tratatuko dira, esaterako fakturazio-ataria (fakturen kontsulta eta aireontzien flota). Tratamendua kontratu bat gauzatzean oinarrituta dago. Era berean, harremanerako zure datuak erabiliko ditugu zure enpresarekin harremanetan jartzeko. Interes legitimoan oinarritutako tratamendua, datu pertsonalak babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzko 3/2018 Legeari jarraituz. Ez da aurreikusten datuak lagatzerik (legeak agintzen duenean izan ezik) edo nazioartera transferitzerik.
  • Aena Hornitzaileak ataria. Zure enpresaren ordezkari zarela enpresei zuzendutako zerbitzuren bat eskatzen baduzu (adibidez,Hornitzaileak Ataria), zure datu pertsonalak, haren ordezkari zarela, hornitzaileen atariak eskatutako eta eskainitako zerbitzuak emateko beharrezkoak diren kudeaketak egiteko tratatuko dira (kontratazio-agiriak kontsultatu eta deskargatzea, eta Aenaren lizitazio berrien aurrean alertak jasotzeko harpidetza egitea).

   Tratamendu hori zure baimenean oinarritzen da, eta zure enpresarekin harremanak ezartzeko zure harremanerako datuak erabiltzea, berriz, interes legitimoan oinarrituta dago, datu pertsonalak babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzko 3/2018 Legeari jarraituz. Aenak jakinarazten du horretarako emandako baimena edozein unetan uka daitekeela mezu elektroniko bat bidalita ocpd@aena.es helbidera, gaian “BAJA HORNITZAILEEI EMANDAKO BAIMENEAN” adierazita, eta zure identifikaziorako informazioa erantsita. Zure datuak baja eskatzen ez duzun bitartean eta erreklamazioak aurkez daitezkeen bitartean gordeko dira. Ez da aurreikusten datuak lagatzerik (legeak agintzen duenean izan ezik) edo nazioartera transferitzerik.

  • Gure profilak sare sozialetan kudeatzea: Ildo horretan, gure sare sozialen bidez biltzen den informazioa helburu hauetarako erabiliko da, Aenaren interes legitimoan oinarrituta:

   • Aenak eskaintzen dituen zerbitzuei buruz sare sozialen bidez jakinarazten dizkiguzun zalantzak eta gorabeherak kudeatzeko eta horiei erantzuteko.
   • Jasotako mezuak aztertzeko eta anonimo bihurtutako txostenak egiteko. Horrek gure bezeroak hobeto ezagutzen lagunduko digu, zer gustatzen zaien eta nola erantzuten dieten gure zerbitzuei, Aenaren zerbitzuak oro har hobetzeko aukera emanez.

   Tratatutako datuak dira sare sozialeko zure profilaren identifikazio-datuak, egindako iruzkinak eta zure gorabeherak konpontzeko zuk zeuk ematen dizkiguzun datu pertsonalak: Izen-abizenak, telefonoa, helbide elektronikoa, zerbitzu zehatzerako beharrezkoak diren datuak (matrikula, erreserba-lokalizatzailea, bankuko datuak, MMP, VIP aretoak, Fast Track, Fast Lane, etab.), bai eta gure sare sozialetan mezu pribatuen bidez sortzen edo igortzen duzun edukia ere.

   Zure datuak aurreikusitako helburuak betetzeko behar den denboran gordeko dira, eta, ondoren, behar bezala blokeatuta gordeko dira, gure kontratu-harremana edo kontratu-aurrekoa betetzetik eta Aenaren kontura beste legezko betebehar batzuk betetzetik erantzukizunak erator daitezkeen bitartean.

   Zure datuak jakinaraz ahal izango zaizkie Aenak eskaintzen dituen zerbitzuekin lotutako enpresei edo horiek ematen dituzten enpresa emakidadunei, hori beharrezkoa denean zure eskaerari edo gorabeherari erantzuteko. Ez da aurreikusten datuen nazioarteko transferentziarik.

  • Informazio Publikoaren Eskaeren Arreta.Informazio Publikoaren Eskaera bat egiten baduzu, zure datuak tratatu egingo dira informazio publikorako zure sarbide-eskaerari erantzuteko, gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko sarbideari eta gobernu onari buruzko 19/2013 Legeari jarraituz. Lege-betebehar batek ezartzen du datuak nola tratatu behar diren. Datuak horien izapidea iraun bitartean eta erreklamaziorik aurkez daitekeen bitartean gordeko dira. Zure datuak ez zaizkie hirugarrenei lagako, lege-betebehar batek agindu ezean. Ez da aurreikusten nazioarteko transferentziarik
  • Datuak Babesteko Eskubideak Egikaritzeko eskaeren arreta. Aitortutako eskubideak taldeko enpresa baten aurrean gauzatu badituzu, zure datuak tratatuko ditugu datuen babesaren arloko eskubideak (hala badagokio) kudeatzeko, kontrolatzeko eta izapidetzeko, legezko betebehar bat betetzean oinarrituta. Datuak 3 urtez gordeko dira eskaera ebazten denetik (Datuak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko 3/2018 Lege Organikoko erantzukizunen preskripzio-epea). Zure datuak eskaeraren tramitazioan (halakorik bada) parte hartzen duten entitateei eta legeak ezarritako agintariei jakinaraziko zaizkie. Ez da aurreikusten nazioarteko transferentziarik.
  • Desgaitasun Ikusezinen Bereizgarria eskatzea: Inprimakia betetzean, zure datuak erregistratu egingo dira “Desgaitasun Ikusezinen Bereizgarria” erabiltzeko. Zure datuak tratatuko ditugu Aenako aireportuetan familiak eta MMPak segurtasun-kontroletatik igarotzea errazteko, eta egun horretarako hegaldi bat duzula baieztatzeko (zure ageriko baimenean oinarritutako tratamendua, edozein unetan ukatu ahalko duzuna), bai eta gogobetetasun-inkesta egiteko ere (zerbitzua hobetzeko interes legitimoan oinarritutako tratamendua). Ildo horretan, barne-azterketa bat egin dugu, datuen babeserako duzun eskubidea eta horrelako inkestak egiteko dugun interesa haztatuz, erabiltzailearen esperientzia eta zerbitzua bera hobetzeko. Eta ondorioztatu dugu badagoela zure aldetik arrazoizko itxaropen bat tratamendu horren inguruan; gainera ez dira bereziki babestutako datuak tratatuko eta ez dute erabaki automatizaturik ekarriko. Informazio gehiago eska dezakezu dpd@aena.es helbidean. Datuak aurreko helburuetarako behar den denboran gordeko dira, baita legezko betebeharrak betetzeko beharrezkoa den denboran ere, eta ez dago aurreikusita lagapenik egitea (legeak hala agintzen duenean izan ezik), ezta nazioarteko datu-transferentziarik ere.
  • Cookieekin lotutako tratamenduak. Aenan interesdunaren datu pertsonalak biltzen dituzten cookie teknikoak, analitikoak, publizitatekoak eta pertsonalizaziokoak erabiltzen ditugu, zerbitzua emateko beharrezkoak diren heinean (cookie teknikoak) edo zure berariazko baimenean oinarrituta (cookie analitikoak, publizitatekoak edo pertsonalizaziokoak), cookie guztiak onartuz edo gure web-domeinu batera sartu ondoren aurkezten den cookie-konfiguratzailearen bidez. Informazio gehiago kontsulta dezakezu gure cookie-politikan.
  • Zerbitzu jakin batzuetan (Aena Club, Parking Erreserben Kudeaketa, VIP Zerbitzuak, Aenaren Marketplaceak, gure Web edo aplikazio bidez emanak; eta Segurtasun Iragazkietatik Pasatzea Kontrolatzeko Sistemaren ontziratze-txartelen datuak, Fast Lane eta Fast Trak), gainera, zure datuak tratatuko ditugu anonimo bihurtzeko prozesu bat osatzeko, gure interes legitimoan oinarrituta, eta, horrela, datu erantsiak eta anonimoak lortuko ditugu, geroko erabilera estatistikoetarako edo enpresen bidezko beste helburu batzuetarako. Ildo horretan, barne-azterketa bat egin dugu, datuen babeserako duen eskubidea eta horrelako prozesuak helburu estatistikoekin egiteko dugun interesa haztatuz, eta ondorioztatu dugu arrazoizko itxaropena dagoela (datu horiek identifikatzea ahalbidetzen duten datu guztiak ezabatzea, eranstea edo ordeztea pertsona fisiko bati lotu ezin zaizkion beste batzuekin) bereziki babestutako daturik ez tratatzeko eta erabaki automatizaturik ez hartzeko. Tratamendu horren aurka egin dezakezu edo informazio gehigarria eska dezakezu Politika honetan horretarako gaitutako kanalen bidez edo mezu elektroniko bat bidalita dpd@aena.es helbidera.
  • Aena Abiazio Sistema Orokorraren webgunearen erabiltzailea bazara, abiazio orokorreko erabiltzaileek (pilotuek, etab.) Aenaren sareko aireportuekin egin behar dituzten izapide batzuk kudeatu eta errazteko tratatuko ditugu zure datuak, adibidez, operatzeko, aparkatzeko, hartzeko eta aireratzeko eskaerak sortu eta bidaltzeko. Aenari aplikagarri zaizkion legezko betebeharretan oinarritutako tratamendua (abiazio zibileko segurtasunari buruzko araudia) eta kontratua gauzatzean edo zuk eskatutako kontratu aurreko neurriak betetzean. Zure datuak gorde egingo dira, aplikatu beharreko helburuak eta preskripzioko legezko epeak irauten duten bitartean. Ez da aurreikusten datuak hirugarrenei jakinaraztea.

Nola eragiten dit politika honek, gainera, aireportuan aritzen den enpresa bateko langilea banaiz, edo Aena taldeko enpresa batentzat lan egiten duen enpresa bateko langilea banaiz?

Kanpoko enpresa bateko langilea bazara, sakatu hemen pribatutasun-politika zehatza kontsultatzeko.

Nola eragiten dit politika honek banakako enpresaburua edo Aenaren hornitzailea banaiz?

Kasu horretan, Aena taldeko enpresek zure datu pertsonalak tratatuko dituzte zure enpresaren ordezkari edo enpresaburu indibidual gisa, lizitazio-prozesuetan eta kontratuak gauzatzeko prozesuetan parte hartzeko, bai eta jakinarazpen elektronikoak izapidetzeko ere gure sistemen bidez kontratatzean, edo hornitzaileek bezeroei emandako zerbitzuak kudeatzeko (kontratatutako zerbitzuaren kudeaketa, telefonoz harremanetan jartzeko bitartekoak erabiltzea eta zerbitzuarekin lotutako gaiak jakinarazteko hornitzaileak emandakoak, zerbitzu horren kudeaketa administratiboa, zerga-araudia betetzeko derrigorrezko betebeharrak eta emandako zerbitzuen ordainketa edo kobrantza kudeatzea).

Kasu horietan, derrigorrezko datuak eman behar dituzula jakinarazten dizugu, kontratua garatzeko, kontratua sinatu aurreko neurriak aplikatzeko, edo dagozkion legezko betebeharrak betetzeko beharrezkoak direnak ere. Bestela, ezingo da kontratua gauzatu edo sinatu, edo Aenak ezingo ditu bere legezko betebeharrak bete.

Enpresa esleipendunaren, enpresa lizitatzaileen eta enpresa horien ordezkarien datuak Aenak tratatu egingo ditu kontratu-harremana eta kontratu aurreko harremana behar bezala kudeatzeko, legezko betebeharrak betetzeko (sektore publikoko kontratuen araudia eta sinadura elektronikoari buruzko araudiak), lizitazioan parte hartzeko eskaintzetan aurkeztu beharreko eranskin eta inprimakiak sinatuz emandako adostasuna oinarri hartuta.

Halaber, harremanetarako emandako datu profesionalak zure enpresarekin harremanak izateko erabili ahal izango direlarik, tratamendu hori Aenaren interes legitimoan oinarrituko da.

Nork eman diezazkiguke zure datu pertsonalak?

Oro har, Aenak interesdunaren datu pertsonalak biltzen ditu zuzenean, eskaintzen dituen zerbitzuen eskaera- edo erregistro-inprimakien bidez, politika honetan azaltzen den bezala.

Batzuetan, datu pertsonalak hirugarrenen eskutik jaso ditzakegu, hala nola hegazkin-konpainiak, bezeroak eta enpresa laguntzaileak, interesduna edo bere enpresa alderdi den kontratu bat gauzatzeko beharrezkoa denean, edo horretarako legezko betebeharra dagoenean.

Noiz arte gordeko ditugu zure datuak?

Bildu ziren helburuak betetzeko beharrezkoa den denboraz gordeko dira zure datuak.

Ondoren, datuak tratatzearen ondorioz erreklamazioak eta erantzukizunak sor daitezkeen bitartean gordeko dira zure datuak, betiere bildu ziren helburuaren baitan.

Nori jakinaraziko zaizkio nire datuak?

Arestian aipatutakoez gain, komunikazio hauek aurreikusten dira:

 • Administrazio-prozeduretan eta Prozedura Judizialetan tartean dauden erakundeei (hala badagokio).
 • Epaitegi eta Auzitegiei (hala badagokio).
 • Segurtasun Indar eta Kidegoei eta Aduana-Agintaritzari (lege-betebeharrak betetze aldera).
 • Segurtasun Indar eta Kidegoei, segurtasun publikorako edo arau-hauste penalak zigortzeko benetako arrisku larria prebenitzeko, Datuak Babesteko Espainiako Agentziak eskatzen dituen baldintza formalei jarraituz; eta legezko betebeharrak betetzeko (Segurtasun Programa Nazionala eta 2015/1998 (EB) Erregelamendua).
 • Zure bankuari edo kutxari, emandako zerbitzuak ordaintzeko.
 • Aire Segurtasunerako Estatuko Agentziari (AESA), ikuskaritza-jarduerak egiteko.
 • Zure hegazkin-konpainiari edo enpresari, harekin kontratatutako fakturatze-zerbitzua ematen badizugu (adibidez, VIP aretoak).
 • Zure erreklamazioa edo kexa izapidetzean tartean dauden beste erakunde batzuei.
 • Aena Sociedad Concesionaria del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia S.M.E-ri Aena-ko webgunean Aireportu horren zerbitzu baterako erreserbaren bat eginez gero.
 • Halaber, ordaindu beharreko produkturen bat kontratatuz gero, horretarako ezarritako epean ordaindu ez baduzu eta araudian adierazten diren baldintzak betetzen ez badira, egin ez den ordainketari buruzko datuak jakinarazi ahal izango dizkiegu diru-betebeharrak ez betetzearekin lotutako fitxategiei.
 • Aena Desarrollo Internacional S.M.E., S.A.-ri erakunde horretara zuzendutako eskaera, erreklamazio edo kexaren bat eginez gero edo zerbitzuren bat eskatuz gero.
 • Aurkezten diren ziurtagiri digitalen entitate jaulkitzaileei, haien baliozkotasuna egiaztatzeko helburuarekin.
 • Eta legeak hala agintzen duenean, pertsonei, erakundeei edo agintaritzei.
 • Aukeraketa-prozesuetako onuradun diren Aena taldeko erakundeak, lanpostu baterako eskaera eginez gero. Hauek izango lirateke aipatu erakundeak, beraz:

  • Aena SME, S.A., Madrilgo Merkataritza Erregistroan erregistratuta, 28.806. liburukian, 211. folioan, 8. atalean eta M-518648 orrian, A86212420 IFK zenbakiarekin, eta calle Peonias, 12, 28042, Madril helbidea duena.
  • Aena Sociedad Concesionaria del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia S.M.E., S.A., Murtziako Merkataritza Erregistroan erregistratuta, 3294 liburukian, 63 folioan, MU93208 orria, A-73988313 FIK zenbakiarekin, eta Avenida España 101, Valladolises y Lo Jurado, 30154 Murtzia helbidea duena.
  • Aena Desarrollo Internacional SME, S.A., Madrilgo Merkataritza Erregistroan erregistratuta, 11.288. liburukian, 153. folioan, 8. atalean eta 4. orrian, A37250883 IFK zenbakiarekin, eta calle Peonias, 12, 28042, Madril helbidea duena.

Aena, Aena Desarrollo Internacional eta Aena Sociedad Concesionaria del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia izango dira zure datu pertsonalen tratamenduaren arduradunak. Datuok webgunean kudeatutako lan-eskaerak eta aukeraketa-prozesuak kudeatzeko erabiliko dira. Hala, ez da aurreikusten datuen lagapen gehiagorik ez eta nazioarteko transferentziarik ere, lege-betekizunak horrela ezarri ezean.

Zein segurtasun-neurri bermatzen dira zure datuei dagokienez?

Aena-k eta Aena Concesionaria del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia-k, tratamenduaren arduradun gisa beharrezko neurri teknikoak edo antolaketakoak hartuko dituzte datuen segurtasuna bermatze aldera, datuak aldatu edo galdu ez daitezen eta inork erabili edo ikusi ez ditzan.

Nola gauzatu ditzakezu zure eskubideak?

Nahi duenak galdetu dezake bere datu pertsonalak tratatzen diren ala ez. Horrez gain, Datuak Babesteari buruzko Araudi Orokorraren arabera, interesdunak eskubide hauek ditu:

 • Bere datuak atzitzeko.
 • Bere datuak zuzendu edo ezabatu daitezela eskatzeko.
 • Bere datuen tratamendua mugatzeko.
 • Bere datuak eramateko.
 • Bere datuen tratamenduari uko egiteko.

Datuak atzitzeko, zuzentzeko, ezeztatzeko, ezabatzeko, horien aurka egiteko eta tratamendua eta eramangarritasuna mugatzeko eskubideak erabil ditzakezu, bai eta zure baimena ukatzeko eskubidea ere, AENA SME SAren aurrean zein Aena Sociedad Concesionaria del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia SME SAren aurrean, honako helbide elektroniko honen bidez: ocpd@aena.es, edo Peonías, 12, 28042 Madril helbidera idatzia bidaliz edo Izapideak eta Erreklamazioak atariaren bidez (https://tramitesyreclamaciones.aena.es/eu/izapideak-eta-erreklamazioak.html).

Era berean, barne-azterketei buruzko informazio gehigarria eska dezakezu Politika honetan zehazten diren tratamenduetarako, datuak babesteko duzun eskubidea eta gure interes legitimoa haztatuta, interes legitimoan oinarrituta, datuak babesteko gure ordezkariarekin jarraian azaltzen den eran harremanetan jarrita.

Nola jar zaitezke harremanetan Datuen Babeserako Ordezkariarekin?

Zalantzaren bat izanez gero, gure Datuak Babesteko Ordezkariarekin jar zaitezke harremanetan, helbide elektroniko honen bitartez: dpd@aena.es

Halaber, erreklamazioa jarri ahal izango duzu Datuak Babesteko Espainiako Bulegoan (AEPD- https://www.aepd.es/es), hura arduratzen baita Espainian datuen babesa gainbegiratzeaz eta kontrolatzeaz.