• 39.460
  • Passatgers el 2020
  • 12.503
  • Operacions el 2020