Lege-oharra | Aena

Lege abisua

AENA SME, S.A.-REN WEBGUNEA ERABILTZEKO BALDINTZA OROKORRAK

1. Helburua

Lege-ohar honek (“lege-oharra”) www.aena.es domeinu-izenarekin identifikatutako gunearen erabilera erregulatzen du, baita Lege-ohar honen 14. puntuan “Atariak” deskribatutako gainerako domeinuak ere, guztiak Aena S.M.E SA estatuko merkataritza-sozietateak sortu eta eguneratzen dituenak, haietan agertzen den informazioa erabilera publikokoa izateko helburuarekin.

Webgune hauetara sartzeak eta haietan nabigatzeak esan nahi du ezagutzen eta inolako erreserba gabe onartzen dituzula haien lege-informazio eta erabilera-baldintza guztiak.

Baldintza orokor hauen helburua da webgune horietarako sarbidea eta nabigazioa eta erabilera erregulatzea; hala ere, haiekiko era independentean, Aena S.M.E. SAk haien bidez eskainitako zerbitzu espezifikoen erabilera eta/edo kontratazioa erregulatzen duten baldintza bereziak ezarri ahalko ditu. Baldintza orokorren eta zerbitzu jakin baten baldintza berezien artean ezberdintasunik egongo balitz, azken horietan ezarritakoak balioko du.

2. Aplikazio-eremua

Lege-oharrak www.aena.es interneteko atariaren zerbitzuaren erabilera erregulatzen du. Aena S.M.E SAk jartzen du webgune hori Interneteko erabiltzaileen eskura, baita 14. puntuan jasotako gainerako domeinuak ere.

Aena S.M.E. SA estatuko merkatu-sozietate bat da, forma anonimoa duena, Administrazio Publikoko Ondarearen azaroaren 3ko 33/2003 Legeko 166. artikuluan eta Sektore Publikoko Erregimen Juridikoari buruzko urriaren 1eko 40/2015 Legearen 111. artikuluan aurreikusitakoen modukoa; haren helburu soziala da, besteak beste, Aena S.M.E. SAk kudeatzen dituen interes orokorreko aireportuak eta heliportuak eta haiei lotutako zerbitzuak antolatzea, zuzentzea, koordinatzea, ustiatzea, kontserbatzea, administratzea eta kudeatzea.

Aena S.M.E SAren harremanetarako datuak:

Helbidea: Peonías, 12. 28042, Madril.
IFZ: A86212420
Harremanetarako telefono-zenbakia: (+34) 91 321 10 00
Helbide elektronikoa: https://tramitesyreclamaciones.aena.es/consultas/#/

Aena. S.M.E. SA Madrilgo Merkataritza Erregistroan dago inskribatuta, 28.806 liburukian, 211 folioan, 8 sekzioan, M-518648 orrian.

3. Erantzukizuna baztertu

Aena S.M.E. SAk ahalegin handia egiten du atarietan ager daitekeen edukietan akatsik ez egoteko. Hala ere, ez du bermatzen haietan eskura dagoen informazioaren zehaztasuna edo eguneratzea, eta informazioa aurretiazko abisurik gabe alda daiteke.

Aena S.M.E. SAk ez du bere gain hartzen hirugarrenek gune honetako edukiaren erabileratik eratorritako ardurarik.

Guneetan dagoen informazio guztiak (besteak beste, batzuk aipatzearren, hegaldien ordutegiei buruzko informazioa, lizitazioak, planoak, laneko eskaintzak eta abar) informatzeko helburu soila du. Eskaintzen den informazioak ez du zertan izan behar osoa, zehatza edo eguneratua. Lizitazioen eta lege-testuen kasuan, ez da bermatzen ofizialki onartutako testuaren erreprodukzio zehatza. Egiazkotzat jotzen diren testu bakarrak dagozkien buletin ofizialetako inprimatutako edizioetan edo prentsan argitaratutakoak izango dira.

Aena S.M.E. SAk emandako informazioa orokorra da eta ez da aholkularitza profesional edo juridikotzat hartu behar.

Aena S.M.E. SAk ahalegin handia egingo du atariek etenik izan ez dezaten, baina ezin du bermatu ez direnik akats teknologikorik egongo, ezta atarien eta haietan dauden zerbitzuen eskuragarritasuna etengabekoa izango denik ere. Hori dela eta, ez du bere gain hartzen Aena S.M.E. SAri egotzi ezin zaizkion eskuragarritasun-gabeziaren eta deskonexio, matxura, gainkarga edo sare-etenaldien ondorioz sor daitezkeen kalteen ardurarik.

Halaber, Aena SMS SAk ez du bermatzen zure sistema informatikoa alda dezaketen birusik edo bestelako elementurik ez dagoenik, eta, beraz, ez du bere gain hartzen birus edo elementu kaltegarrietatik eratorritako edozein motatako kalteengatiko ardurarik.

4. Zerbitzuen harpidetza

Oro har, webguneko zerbitzuetara sartzeko ez da aurretiaz harpidetu behar edo erabiltzailea erregistratu behar. Aurrekoa gorabehera, litekeena da webgunearen bidez eskaintzen diren zerbitzuetako batzuk jasotzeko harpidetza-inprimaki bat betetzea eskatzea. Horretarako, erabiltzaileak bermatu egiten du harpidetza-inprimakiak betetzean ematen dituen datu guztiak egiazkoak direla. Erabiltzaileak bere gain hartzen du emandako informazio guztia mantentzeko konpromisoa eta ardura, une oro bere egoera erreala isla dezan.

Erregistroaren ondorioz erabiltzaileari pasahitz bat ematen bazaio, erabiltzaileak konpromisoa hartzen du zerbitzuetara sartzeko pasahitza arduraz erabiltzeko eta isilpean gordetzeko. Ondorioz, erabiltzaileak arduratuko dira Aena S.M.E. SAk ematen dizkien identifikatzaile eta/edo pasahitzak behar bezala gordetzeaz eta konfidentzialtasuna zaintzeaz, eta konpromisoa hartzen dute ez dietela hirugarrenei haien erabilera lagako, aldi baterako nahiz behin betiko, eta kanpoko pertsonei ere ez diela sartzen utziko. Erabiltzailearen ardura izango da legez kanpoko edozein hirugarrenek zerbitzuak legez kanpo erabiltzeak ekar dezakeen edozein gorabehera, erabiltzaileak pasahitza behar bezala ez erabiltzeagatik edo galtzeagatik sorturikoa.

5. Jabetza Intelektualaren eta Industrialaren Eskubideak

Erabiltzaileak konpromisoa hartzen du erabiltzailearen esku jarritako atariak, zerbitzuak eta edukiak erabiltzeko adierazitako legeen, Lege-ohar honen, zerbitzu jakinen baldintza berezien eta gainerako ohar, erabilera-araudi edo argibideen arabera, bai eta oro har onartzen diren moral, jardunbide egoki eta ordena publikoko arauen arabera. Horretarako, erabiltzaileak onartzen du ez dituela erabiliko zerbitzu eta/edo eduki horiek edozein legez kanpoko helburu edo ondorioetarako (Lege-ohar honetan debekatuta daudenak), hirugarrenen eskubide edo interesak urratzeko edo Aena S.M.E. SAren zerbitzuak, ekipo informatikoak, beste erabiltzaileen edo interneteko edozein erabiltzaileren ekipo informatikoetan (hardwarea eta softwarea) gordetako dokumentuak, fitxategiak eta bestelako edukiak normal erabiltzea saihestu dezaketen edo haiek edonola kaltetu, erabilezin bihurtu, gainkargatu, hondatu dezaketen edozein modutan erabiltzeko.

Aena S.M.E. SAk beretzat gordetzen du aurreko paragrafoan adierazitako konpromisoa urratzen edo hausten duten erabiltzaileen aurkako ekintza judizial egokiak erabiltzeko aukera.

6. Webgunearekiko hipertestu-loturak edo estekak

Atarietara hipertestu-esteka bat (hemendik aurrera, link bat) sortu nahi duten beste webgune batzuetako erabiltzaile eta titularrek bermatu eta konpromisoa hartu behar dute Aena S.M.E. SAk sareko estekei buruz dituen arauak errespetatzeko.

 • Linkak www.aena.es webguneko orri nagusira edo Home-ra soilik bideratu dezake, Aena S.M.E. SAren idatzizko berariazko baimena izan ezean.
 • Linkak absolutua eta osoa izan behar du, hau da, klik bakarrarekin erabiltzailea http://www.aena.es URL helbidera eraman behar du eta www.aena.es guneko orri nagusiaren pantaila osoa hartu behar du. Inola ere ez, Aena S.M.E. SAk berariaz eta idatziz baimendu ezean, esteka egiten duen webguneak ezingo du www.aena.es erreproduzitu edozein modutan, bere webgunearen zati bihurtu edo “frame” baten barruan txertatu edo www.aena.es webguneko edozein orrirekin “browser” bat sortu.
 • Aena S.M.E. SAk ez du onartzen legez kanpokoa, iraingarria, lizuna eta, oro har, onartutako moral, ordena publiko edo araudi sozialen kontra doazen materialak, informazioa edo edukia duten guneetatik www.aena.es webgunerako esteka ezartzea.

Linka adierazteko Aena S.M.E. SAren markaren logotipoa erabili nahi duen edozein pertsona fisiko edo juridikok baimena eskatu beharko du, helbide elektroniko honetara mezua idatzita: imagencorporativa@aena.es

Edonola ere, beste webgune batzuetan gune honetarako lotura edo estekak txertatzeak ez du adierazten Aena S.M.E. SAk linka ezartzen duen webgunearen titularrarekin inolako loturarik duenik, edo Aena S.M.E. SAk atari edo webgune horien edukia sustatzen, bultzatzen, bermatzen edo gomendatzen duenik.

Bestalde, Aena S.M.E. SAren webguneak Aena S.M.E. SAk kudeatzen ez dituen beste atari edo webgune batzuetarako lotura edo estekak izan ditzake.

Aena S.M.E. SAk ez du bere gain hartzen Aena S.M.E. SAren webguneetako esteka edo bilatzaileen bidez atzi daitezkeen atari edo webgune horietan dauden informazioen inguruko erantzukizunik. Aena S.M.E. SAren webgunean esteka horiek agertzen dira informazioa emateko helburu soilarekin.

7. Zugangsbeschränkungen

Aena S.M.E. SAk eskubidea du edozein erabiltzaile atarietara edo haietako edozein ataletara sartzeko aukera debekatzeko, bere erabakiz, edozein unetan eta aurretik abisatu gabe.

8. Zuzenbide aplikagarria eta eskumena duen jurisdikzioa

© Aena S.M.E. SA, 2018.

Atarien eta haien edukien jabetza intelektualeko eta industrialeko eskubideen titularra da Aena S.M.E. SA.

Gune horretako testuak, diseinuak, irudiak, datu-baseak, logotipoak, egitura eta bestelako elementu guztiak jabetza intelektualari buruzko nazioarteko lege eta hitzarmenek babesten dituzte. Guztiz debekatuta dago gune honetako eduki osoa edo zati bat erreproduzitzea, transmititzea, egokitzea, itzultzea, aldatzea, publikoari jakinaraztea edo bestelako ustiapenak egitea, horiek edonola edo edozein bide elektroniko, mekaniko edo bestelakoetatik eginda, aurretiaz Aena S.M.E. SAren idatzizko baimenik jaso gabe. Eskubide horiek edonola urratuz gero, dagozkien prozedura judizialak jarriko dira abian.

9. Datu pertsonalen babesa

10. Cookieen erabilera

11. Jokabide Kodea eta Informatzailearen Informazio eta Babeserako Barne Sistema

Alde batetik, Jokabide Kodearen xedea Aena, S.M.E., S.A.ren etika, osotasuna, legezkotasuna eta gardentasunaren printzipioak eta balioak ezartzea da. Aplikazio-esparruan sartzen diren pertsona guztien jokabidea gidatu behar duena, haien artean eta bezeroekin, bazkideekin, hornitzaileekin eta, oro har, harremanak dituzten pertsona eta entitate guztiekin, publiko zein pribatuekin, dituzten harremanetan. beren lanbide-jardueraren garapena, era berean, jarduera horiei guztiei aplikatzen zaizkien arauak eraginkortasunez betetzea sustatuz, edozein legez kanpoko jokabideekiko zero tolerantziaren printzipioaren arabera.

Bestalde, Informatzailearen Informazio eta Babeserako Barne Sistemaren Politikak Aena, S.M.E., S.A.ren konpromisoa erakusten du. Arau-betetzearekin, etikarekin eta elkarrizketarekin, entzute aktiboaren kultura sustatuz bere interes-taldeekin, barne zein kanpokoekin. Politikaren xedea da salatzaileak izan daitezkeen errepresalien aurrean babestea bermatzea eta Deputatzailearen Informazio eta Babeserako Barne Sistemaren printzipio orokorrak adieraztea, zeinetan Kexak Kanal integratuta baitago, komunikazio, kontsulta edo mekanismo formal gisa. irregulartasunen salaketa. Politika hau Barne Informazioaren Kudeaketa eta Informazioa Babesteko Prozedurarekin eta Aena-ren mendekuak debekatzeko Protokoloarekin osatzen da.

Jokabide Kodea. Informazioaren eta Informatzailearen Babeserako Barne Sistema | Erreklamazio kanala

12. Eskubide aplikagarria eta jurisdikzio eskumenduna

Atarietako elementuak erabiltzeak esan nahi du hemen adierazitako lege-abisuak onartzen direla, eta, bereziki, gune honi lotutako gatazkak ebazteko unean Espainiako eskubidea erabiliko dela eta Espainiako Epaitegiak eta Auzitegiak direla eskumena duten bakarrak.

13. Baldintza eta abisu hauek aldatzea

Aena, S.M.E., S.A. webgune hauei dagozkien baldintzak eta ohartarazpenak aldatzeko eskubidea du.

14. Zerbitzu bereziak

 1. Hegaldiei buruzko informazioa

  Webgune honetan hegaldiei buruz jasotako informazioa une honetan dagoen eguneratuena da. Hegazkin-konpainiek Aena S.M.E. SAri emandako eragiketa-datu berretsietan eta zenbatespenetan oinarrituta dago.

  Aena S.M.E. SAk ahalegin handia egiten du fidagarritasuna eta berehalako eguneratzea ziurtatzeko. Hala ere, hegaldi jakin bati buruzko informazio gehiago nahi izanez gero, galdetu hegazkin-konpainiari.

  Fakturazio-orduak eta irteteko programatu den orduarekiko aurrerapen-denborari buruzko informazioa eskuratzeko, hegaldia kudeatzen duen hegazkin-konpainia kontsultatzea gomendatzen dizugu.

  Bidaiaria edo bidaiariaren laguna bazara eta aireportura joan aurretik webgunea kontsultatzen baduzu, kontuan izan hegaldien informazioa denbora errealean eguneratzen dela eta aldatu egin daitekeela joan-etorriak irauten duen bitartean. Mesedez, kontsultatu hegazkin-konpainia datu horiek berresteko.

  Halaber, kontuan izan ordu guztiak tokiko orduak direla.

  Aena S.M.E. SAk ez du bere gain hartzen webgune honetako hegaldien informazioa erabiltzearen ondorioz, zuzenean edo zeharka, sortzen diren kalteen erantzukizunik.

 2. Hornitzaileen kontratazioa eta kontratazio komertziala

  Aena S.M.E. SAk, webgunearen bidez, abian diren lizitazioei buruzko informazioa eskaintzen dio publiko orokorrari, baita kontratazio-gaietan abian dauden jarduerei buruzko informazioa ere.

  Bertan jasotako datu, dokumentu eta informazio guztiak informazioa eskaintzeko helburu soila du. Estatuko Buletin Ofizialean, Europako Komunitateetako Egutegi Ofizialean eta bestelako komunikabide batzuetan argitaratutako testuak soilik hartuko dira egiazkotzat.

  Aena S.M.E. SAk ez du bere gain hartzen, orri hauetan jasotako informazioan oinarrituta, banakoek egin ditzaketen ekintzen inolako ardurarik.

 3. Aena lanpostuak

  Aena S.M.E. SAk eskaintzen dituen lan-deialdiak ezagutzeko eta horietan parte hartzeko aukera eskaintzen du bere webgunean. Horrez gain, Aena S.M.E. SAn dauden lanpostuen inguruko informazioa eskaintzen du.

 4. Aena Club

  Aena Club Aena S.M.E. SAren leialtze-programa bat da. Programaren helburu nagusia da Aenak aireportuetan eskaintzen dituen zerbitzuak (aparkalekua, VIP zerbitzuak, saltokiak eta abar) maiz erabiltzen dituzten erabiltzaileen leialtasuna saritzea.

  Aena Club Aena S.M.E. SAren leialtze-programa bat da. Programaren helburu nagusia da Aenak aireportuetan eskaintzen dituen zerbitzuak (aparkalekua, VIP zerbitzuak, saltokiak eta abar) maiz erabiltzen dituzten erabiltzaileen leialtasuna saritzea.

  Zehaztapenak eta baldintzak | Aena Club | Aena

 5. VIP zerbitzuak

  Aena S.M.E. SAk VIP zerbitzu hauek eskaintzen ditu.

  VIP gelak, bidaia hasi aurretik bidaiarien esperientzia hobetzeko diseinatutakoak. Helburu hori lortzeko, hegaldiei eta catering-ari buruzko informazioa, prentsa eta aldizkariak, telebista, internet eta Premium Wifi konexioa eskaintzen ditu; halaber, bilera-gelak eta atseden-eremuak ditu. Gaur egun, gela hauek daude irekita: A Coruñako aireportuko gela; Cibeles, Puerta de Alcalá, Plaza Mayor, Neptuno eta Puerta del Sol gelak Adolfo Suárez Madrid-Barajas aireportuan; Alacant-Elxeko Miguel Hernandez aireportuko Costa Blanca gela; Bilboko aireportuko gela; César Manrique-Lanzarote aireportuko Guacimeta gela; Fuerteventurako aireportuko Jable gela; Kanaria Handia aireportuko Galdós gela; Eivissako aireportuko Cap des Falcó gela; Canudas, Colomer, Joan Miró y Pau Casals gela Josep Tarradellas Barcelona-El Prat aireportuan; Malaga-Costa del Sol aireportuko gela; Menorcako aireportuko Tramuntana gela; Formentor, Mediterráneo, Llevant eta Valldemossa gelako Mallorcako aireportuan; Santiago-Rosalía de Castro aireportuko gela, Sevillako aireportuko Azahar gela; Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna aireportuko Nivaria gela; Tenerife Sur aireportuko Montaña Roja gela; Valentziako aireportuko Joan Olivert gela eta Vigoko aireportuko gela.

  Aenako VIP geletarako sarrera-erosketen baldintzak eta erabilera-arauak

  Zehaztapenak eta baldintzak - VIP gelak

  Meet & Assist bidaiariaren irteera, etorrera edo iragaterako ongietorri eta laguntza-zerbitzu esklusiboa da. Hauek eskaintzen ditu: ekipajea fakturatzean eta immigrazio- eta aduana-kontroletarako laguntza, segurtasun-kontroletarako lehentasun-igarobidea (Fast Lane), VIP geletako egonaldiak, ekipajea jasotzeko, konexio-hegaldiak hartzeko eta transfer- eta garraio-zerbitzuetarako laguntza. Meet & Assist zerbitzuak aireportu hauetan daude salgai: Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Alacant-Elxeko Miguel Hernández, Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, Malaga-Costa del Sol, Palma Mallorcakoa, Kanaria Handia, Tenerife Sur eta Valentzia.

  Meet & Assist zerbitzuaren erabilera-arauak

  Meet & Assist zerbitzuaren erosketa-baldintzak

  Zehaztapenak eta baldintzak - Meet & Assist

  Fast Lane/Fast track zerbitzuak segurtasun-kontrolerako lehentasuneko sarbidea eskaintzen du, erabiltzaileen hegazkineratze-denbora laburtzeko. Erosketa bakoitzeko sarbide bakarra eskaintzen da, eta erosten denetik 7 eguneko epean erabil daiteke. Aireportu hauetan dago zerbitzu hori eskuragarri: A Coruñako aireportua, Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Alacant-Elxeko Miguel Hernández, Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, Malaga-Costa del Sol, Palma Mallorcakoa, Kanaria Handia, Sevilla, Tenerife Sur eta Valentzia.

  Sarbideak erosteko baldintzak eta segurtasun-iragazkietarako “Fast Lane - Fast Track” lehentasunezko sarbidearen erabilera-arauak

  Zehaztapenak eta baldintzak - Fast Track

  Premium zerbitzuek aireportutik bidaiatzeko modurik esklusiboena eskaintzen dute. Arintasuna, pribatutasuna eta lasaitasuna nahi duten bidaiarientzako zerbitzua da. Barruan sartzen dira ongietorri eta laguntza-zerbitzua, lekualdatze pribatua, Premium gela, check-in gelan, eta segurtasun- eta pasaporte-kontrola iragazki pribatu eta esklusibotik egitea. Beste zerbitzu gehigarri batzuk daude aparkalekuari, dutxei, bilera-gelei eta tax free kudeaketetako laguntzari lotutakoak. Premium zerbitzua aireportu hauetan dago eskuragarri: Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, Malaga-Costa del Sol eta Palma Mallorcakoa.

 6. Aena aparkalekuak

  Aena S.M.E. SAk, erabiltzaileek bere instalazioetan duten erosotasun-beharrei erantzunez, Aena S.M.E. SAren sareko aparkalekuetan egonaldi-plazak erreserbatzeko zerbitzua eskaintzen du, horretara bideratutako web-orriaren bidez.

  Zehaztapenak eta baldintzak - Aena aparkalekuak

 7. Aena Market (Food to Fly, Shop to Fly, Aena Travel)

  Food to Fly aukeraren bidez, erabiltzaileak janarien (“produktuak”) eskaerak (“eskaerak”) egin ahal izango ditu, eramateko janariaren zerbitzua eskaintzen duten eta Foodtofly web-orrian (“zerbitzua”) agertzen diren jatetxeetan (“jatetxeak”). Produktuak erosteko kontratua erabiltzailearen eta jatetxearen artekoa da. Food to fly aukerak, kasu guztietan, haren izenean gauzatuko du produktuen erosketa, jatetxeen errentari gisa, era esklusiboan.

  Zehaztapenak eta baldintzak - Food to fly

  Shop to Fly bidez, erabiltzaileak produktuak/zerbitzuak (“produktuak”) eskatu ahal izango ditu (“eskaerak”) “Reserve & Collect” (R&C) edo “Click & Collect” (C&C) zerbitzua eskaintzen duten eta Shop to Fly (“zerbitzua”) web-orrian agertzen diren salmenta-puntuetan (“dendak”). Eragiketa hori egiteko, erabiltzaileak eman duen helbide elektronikoan Shop to Fly-ren izenean jakinarazpenak jasoko ditu, besteak beste, bere eskaeraren egoeraren berri emateko. Produktuak erreserbatzeko eta erosteko kontratu loteslea erabiltzailearen eta eskaera egiten den dendaren artekoa da. Shop to Fly-k, kasu guztietan, haren izenean gauzatuko du produktuen salmenta, denden errentari gisa, era esklusiboan.

  Zehaztapenak eta baldintzak - Shop to Fly

  Aena Travel aukeraren bidez, erabiltzaileak Travel eta Turismo gaiekin erlazionatutako hainbat kategoriatako zerbitzuekin erlazionatutako eskaerak (“eskaerak”) egin ahal izango ditu hainbat partner-en bidez, TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA SAUrekin dugun hitzarmenari esker. Horri esker, erabiltzailearen interesekoak izan daitezkeen hainbat bidaia-zerbitzuri buruzko informazioa eskuratu ahal izango du, besteak beste, hotel-erreserbak, hegaldi-erosketak, jarduera turistikoak, sarrera-erosketak eta abar. Horiek guztiak webgunearen (“zerbitzua") bidez jakinaraziko dira. Zerbitzu mota hau erosteko kontratu loteslea erabiltzailearen eta eskaera egingo dion partner-aren artekoa izango da, eta produktu/zerbitzuen salmenta partner bakoitzaren bidez gauzatuko da, era esklusiboan. Partner-ak berak ezarritako prozeduraren bidez gauzatuko da kontratu hori.

  Zehaztapenak eta baldintzak - Aena Travel