Història-aena

La història de l'aviació a Mallorca comença el 2 de juliol de 1916 amb l'aterratge al Prat de Son Sunyer d'un avió pilotat per Hedilla. Pocs anys després, a la primavera de 1921, el pilot Manel Colomer fa diverses exhibicions aèries amb un avió Aviatick als camps de Son Sant Joan, primer, i Son Bonet, després.

Mentre el primer d'aquests camps és utilitzat com a aeroport d'aviació comercial, Colomer instal·la a Son Bonet un aeròdrom particular que utilitzen ell i altres socis pilots per fer baptismes d'aire i excursions per l'illa. Al maig de 1935, s'inaugura una escola de pilotatge que pertanyia a l'aeroclub de Palma de Mallorca.

Iniciada la guerra civil, la companyia Iberia –que presta els seus serveis aeris a la zona nacional– prolonga la seva línia Salamanca-Burgos-Saragossa fins a Mallorca l'11 de juliol de 1936. Iberia utilitza els avions Junkers Ju-52 que operen a l'aeròdrom de Son Bonet, ja que Son Sant Joan és utilitzat per l'aviació militar. Aquesta línia es transforma en la Vitòria-Barcelona-Palma el febrer de 1939, i en la Vitòria-Saragossa-Barcelona-Palma dos mesos més tard.

Son Bonet és habilitat com a aeroport duaner el maig de 1946 i obert oficialment al trànsit nacional i internacional el juliol. Aquell any, 18.000 passatgers utilitzen la línia regular que fa la ruta València-Palma servida per Iberia. En aquell temps, Son Bonet disposava de dues pistes d'aterratge de terreny natural, una petita torre de control amb comunicacions terra/aire i un radiogoniòmetre.

Primeres reformes

El 1953, el trànsit s'ha multiplicat per deu i l'aeroport afronta les primeres reformes amb la instal·lació d'abalisament en una de les pistes i llums d'aproximació a totes dues capçaleres. El petit edifici terminal disposa de servei permanent de duana i policia, transport de taxis i tramvies. L'obertura permanent al trànsit aeri de Son Bonet es fa l'abril de 1955.

Un any més tard, s'inicia la primera ampliació del camp de vols i, el 1957, l'ampliació de l'estació de viatgers. Aquest any i el que ve volen a Palma gairebé dues dotzenes de companyies aèries no regulars, que el 1961 són ja més de cinquanta.

L'augment del trànsit i la impossibilitat d'ampliar Son Bonet impulsen la construcció d'un gran aeroport comercial a la base aèria de Son Sant Joan. El juliol de 1959, després de la publicació de les servituds aeronàutiques de Son Bonet, es trasllada el trànsit comercial d'aquest aeroport a Son Sant Joan.

L'octubre de 1989, l'aeròdrom de Son Bonet, que des de 1981 tenia la consideració d'instal·lació d'interès per a la defensa nacional i era gestionat per la Direcció General d'Aviació Civil, s'integra a l'Organisme Autònom Aeroports Nacionals (precursor d'Aena). Aquest organisme s'encarrega de la seva gestió, conservació i administració com a aeroport de tercera categoria, no controlat, en el qual s'assenta actualment l'aviació general i esportiva de l'illa de Mallorca.

2 de juliol de 1916

Maig de 1935

Maig de 1946

1953

Juliol de 1959

Octubre de 1989