Visites guiades

L'aeroport de Sabadell organitza visites guiades a les seves instal·lacions a fi de donar a conèixer a estudiants de segon cicle d'educació infantil, d'educació primària, de secundària i a adults, les característiques d'un aeroport d'aviació general i esportiva, i les diverses activitats que s'hi desenvolupen. Les visites duren prop de 90 minuts i es fan per grups de 30 alumnes com a màxim per dia, amb 1 responsable adult cada 10 alumnes.

Durant el recorregut de la visita, els alumnes poden veure les avionetes estacionades a la plataforma, visitar el parc de bombers i, si és possible, pujar a veure les avionetes per dins i els hidroavions per fora, segons la disponibilitat del servei.