• 1.076.952
  • passatgers el 2020
  • 14.570
  • vols el 2020
  • 962
  • tones de càrrega el 2020