Asistencia médica

Servizos e equipamentos para responder a situacións de urxencia e coidados puntuais.

Servizo médico
Primeiros auxilios
  • Teléfono: 981 547 565