Asistencia médica

Servizos e equipamentos para responder a situacións de urxencia e coidados puntuais.

Desfibriladores