Sistema tarifari integrat

El sistema tarifari integrat permet utilitzar els diferents mitjans de transport (Metro, autobús, tramvia, FGC i RENFE) en un mateix desplaçament.