Informes acústics

SIRBCN - Nivells
Mesura dia 28/02/18
Nº Est. Nom Leq(A) Avió Leq(A) Total Percentils
L10 L50 L90
2 El Prat (Centro Remolar) 0 0 0 0 0
3 Aeropuerto (Cab. 25R) 57.8 60.6 62 51 47
4 Aeropuerto (Cab. 07L) 64.6 67.9 71 62 56
5 Aeropuerto (Cab. 25L) 76.8 76.9 73 56 46
6 Aeropuerto (Cab.07R) 75.6 76 73 61 51
8 Gava Mar (Centro Serv.) 49.2 55.9 57 54 50
9 Castelldefels (Baliza E.) 57.4 60.6 60 57 55
10 Castelldefels (E.Edumar) 51.2 57.3 59 55 44
12 Castelldefels (Ayunt.) 31.8 56.1 58 54 47
21 El Prat (Colegio J.Balmes) 49.6 57.3 60 55 49
40 Viladecans (Camping Ballena Alegre) 59.4 62.9 65 57 52
41 Gavà (Colegio Bon Soleil) 57.3 59.8 60 55 46
42 Viladecans (Parque Agrario) 60.5 61.8 64 54 46