Eficiència i estalvi energètic

Des del punt de vista de l'eficiència i de l'estalvi energètic l'aeroport de Barcelona-El Prat ha anat incorporant mesures i mecanismes de millora entre els quals es pot destacar els següents:

  • Il·luminació: Detectors de presència per a la il·luminació de zones de pas tant en la T2 com en la T1. Sistema de regulació automàtica de la il·luminació a la T1 (sistema DALI). El sistema permet memoritzar les escenes de nivells de lluminositat i en funció d'aquestes es regula automàticament la il·luminació. També té en compte les dades aportades per un heliòmetre instal·lat a la coberta de la terminal que mesura la intensitat de la llum.
  • Climatització: Sistema de climatització que prioritza l'aprofitament de l'aire exterior (Free Cooling) quan les condicions externes són favorables, reduint així el consum d'energia elèctrica per disminució del temps de funcionament de l'aire condicionat.
  • Captació d'energia solar tèrmica: Instal·lació d'una de les majors centrals de captació solar tèrmica d'Europa destinades a la producció d'aigua calenta sanitària. Un total de 696 captadors de 2.2 m²/unitat, amb una superfície total de captació de 1535 m2, permeten produir el 70% del total de l'aigua calenta sanitària. L'aprofitament de tota l'aigua calenta sanitària generada per la central de captació solar tèrmica pot evitar l'emissió de 352 Tn/any de CO2, responsable de l'efecte hivernacle.