Visites culturals

L'aeroport de València està obert a rebre visites de l'exterior enfocades principalment a alumnes en edat escolar que, al llarg del curs, es desplacen assíduament fins a les seues instal·lacions per a poder conéixer-les de prop i entendre'n el funcionament i el servici que s'hi presta.

El procediment que s'ha de seguir per a les visites escolars és el següent: l'escola contacta telefònicament amb la Secretaria de Direcció al número de telèfon 961 598 509 per a concretar la data en què està interessat a fer la visita; a continuació, se l'informa de l'itinerari que cal seguir per a conéixer les zones públiques de l'edifici terminal.

Igualment, se li oferix l'oportunitat de poder fer la visita guiada per personal de l'aeroport un dia de la setmana, concretament, dijous. En este cas, el personal del Centre de Servicis Aeroportuaris acompanya els alumnes per totes les zones, tant públiques com restringides (sales de recollida d'equipatges, sales d'embarcament, etc.), i els explica el funcionament dels diferents servicis.

Finalment, s'entrega un xicotet detall a tots els alumnes com a record de la visita.

Les visites, tant lliures com guiades, no tenen cap cost per a l'escola.