Assistència mèdica

Compartir:

Servicis i equipaments per a respondre a situacions d'urgència i cures puntuals.

Desfibriladors
Servici mèdic