Informes acústics

Els informes acústics proporcionen informació sobre l’avaluació mensual dels mesuraments de soroll registrats als Terminals de Monitoratge de Soroll (TMR) instal·lats per Aena en l’entorn de l’aeroport d’Alacant-Elx. De forma addicional, recullen una anàlisi dels diversos factors que també incidixen en l’augment o disminució del soroll ocasionat per l’activitat aeronàutica.

Contingut associat

Informes mensuals 2020

Informe anual 2019

Informes mensuals 2019

Informe anual 2018

Informes mensuals 2018