Taxi

Taxi

Paradas no aeroporto

Tarifas

Concello de A Coruña
Concepto Tarifa 1 Tarifa 2 Tarifa 3 Tarifa 4
Baixada de bandeira 1,67 € 1,37 €    
Km. percorrido 1,08 € 0,90 € 1,03 € 1,24 €
Hora de espera 22,97 € 18,94 € 13,60 € 16,32 €
Contía mínima 4,07 € 3,66 € 3,09 € 3,72 €
Concello de Culleredo
Concepto Tarifa 1 Tarifa 2 Tarifa 3 Tarifa 4
Baixada de bandeira 1,712 € 1,407 €    
Km. percorrido 1,193 € 1,037 € 1,03 € 1,24 €
Hora de espera 20,330 € 17,13 € 13,60 € 16,32 €
Contía mínima 3,969 € 3,210 € 3,09 € 3,72 €

A tarifa 1 (Urbana) aplícase os días laborables de 22:00 a 6:00 h; sábados dende as 15:00 e domingos, festivos, 24 e 31 de decembro as 24 horas.

A tarifa 2 (Urbana) aplícase os días laborables de 6:00 a 2:00 h.

A tarifa 3 (Interurbana) aplícase os días laborables de 6:00 a 2:00 h.

A tarifa 4 (Interurbana) aplícase os días laborables de 22:00 a 6:00 h e domingos e festivos as 24 horas.

Suplementos

  • Ocupación maleteiro: 0,73 €.
  • Cans e gatos, agás cans guías: 0,73 €.
  • Aeroporto de A Coruña: 3,57 €.

Contacto

  • Radiotaxi: 981 243 333