Taxi

Taxi

Paradas no aeroporto

Tarifas

Concello de A Coruña
Concepto Tarifa 1 Tarifa 2 Tarifa 3 Tarifa 4
Baixada de bandeira 3,90 € 4,40 €    
Km. percorrido 0,98 € 1,17 € 1,10 € 1,32 €
Hora de espera 20,00 € 24,00 € 14,57 € 17,48 €
Contía mínima     3,30 € 3,96 €
Concello de Culleredo
Concepto Tarifa 1 Tarifa 2 Tarifa 3 Tarifa 4
Baixada de bandeira 1,55 € 1,91 €    
Km. percorrido 1,14 € 1,32 € 1,10 € 1,32 €
Hora de espera 18,94 € 22,63 € 14,57 € 17,48 €
Contía mínima 3,55 € 4,40 € 3,30 € 3,96 €

A tarifa 1 (Urbana) aplícase os días laborables de 6:00 a 22:00 h.

A tarifa 2 (Urbana) aplícase os días laborables de 22:00 a 6:00 h; sábados dende as 15:00 e domingos, festivos, 24 e 31 de decembro as 24 horas.

A tarifa 3 (Interurbana) aplícase os días laborables de 6:00 a 22:00 h.

A tarifa 4 (Interurbana) aplícase os días laborables de 22:00 a 6:00 h e domingos e festivos as 24 horas.

Suplementos

  • Ocupación maleteiro: Culleredo, 0,80 €; A Coruña, 0,75 €.
  • Cans e gatos, agás cans guías: Culleredo, 0,80 €; A Coruña, 0,75 €.
  • Aeroporto de A Coruña: 3,60 €.

Contacto

  • Radiotaxi: 981 243 333