Presentació

L'aeroport de Sabadell és un aeròdrom destinat al trànsit d'aviació general i en condicions de vol visual (VFR). Els vols d'aprenentatge que s'imparteixen a quatre escoles dedicades a la formació de pilots d'avió i helicòpter ocupen un setanta per cent de l'activitat de l'aeroport. El trenta per cent restant es reparteix entre vols de publicitat, fotografia i aerotaxi, vols privats i serveis i vols institucionals.

A banda de les escoles de pilots de línies aèries, hi ha dues escoles d'hostesses en les quals es cursa la titulació de Tripulants de Cabina de Passatgers.

L'any 2020, l'aeròdrom de Sabadell va registrar 40.650 operacions d'aeronaus.

NOMBRE TOTAL D'OPERACIONS
Any Operacions Any Operacions
2011 33.395 2016 36.004
2012 29.046 2017 41.261
2013 27.737 2018 44.093
2014 27.069 2019 50.663
2015 29.975 2020 40.650