Presentació

L'aeroport de Sabadell és un aeròdrom destinat al trànsit d'aviació general i en condicions de vol visual (VFR). Els vols d'aprenentatge que s'imparteixen a quatre escoles dedicades a la formació de pilots d'avió i helicòpter ocupen un setanta per cent de l'activitat de l'aeroport. El trenta per cent restant es reparteix entre vols de publicitat, fotografia i aerotaxi, vols privats i serveis i vols institucionals.

A banda de les escoles de pilots de línies aèries, hi ha dues escoles d'hostesses en les quals es cursa la titulació de Tripulants de Cabina de Passatgers.

L'any 2017, l'aeròdrom de Sabadell va registrar 41.260 operacions d'aeronaus.

NOMBRE TOTAL D'OPERACIONS
Any Operacions Any Operacions
2008 49.642 2013 27.737
2009 43.934 2014 27.069
2010 38.877 2015 29.975
2011 33.395 2016 36.004
2012 29.046 2017 41.260