Ecosistema

Un equip de tres falconers recorren les pistes amb els falcons per evitar la presència de qualsevol au que pugui resultar perillosa per a l'aviació.

És imprescindible garantir la seguretat de les operacions aeronàutiques pel que fa a la presència d'aus, perquè podrien produir danys a les aeronaus en ser absorbides per les turbines.

La solució adoptada per l'aeroport de Palma de Mallorca com a mesura de control de l'avifauna a tot el recinte ha estat la falconeria, mètode que fins ara s'ha mostrat més eficaç i presenta menys repercusions mediambientals. Des de començaments de l'any 2000, l'aeroport disposa d'un equip de tres falconers que, des de la sortida a la posta de sol, recorren les pistes amb els seus falcons, i així s'evita la presència de qualsevol au que pugui resultar perillosa per a l'aviació.

Zona humida

L'abandó d'una zona d'obres a l'aeroport, fa vint anys, va provocar l'aparició espontània d'una zona humida pròxima a la capçalera 24L.

L'ampliació de l'àrea de maniobres de la pista sud i el manteniment de les condicions de seguretat de les operacions aeronàutiques van plantejar la necessitat d'actuar sobre aquesta zona humida, però de tal manera que l'impacte sobre l'ecosistema creat fos el mínim possible.

Per això i amb l'assessorament de tècnics en la matèria, el 1997 es va iniciar un estudi que va permetre definir el perfil d'una nova llacuna que fos una alternativa per preservar aquest ecosistema.

Posteriorment, s'han dut a terme els treballs d'excavació fins a assolir el nivell freàtic i amb això s'ha aconseguit una zona d'inundació permanent que suposa el nucli de la zona humida alternativa. Igualment, s';han fet diversos inòculs amb aigua procedent de la zona humida original per aconseguir les mateixes característiques que s'hi troben. També s'ha fet amb èxit el trasllat de diversos exemplars de tamarius de gran port i s'ha repoblat la zona amb plançons de diverses espècies.

També s'ha creat un corredor de vegetació que serveix de zona d'alimentació a les aus establertes a la zona humida i que, en cas de moviments de persones o vehicles a la zona, els oferiria refugi i així s'evitaria la fugida en vol, amb els possibles riscos a la seguretat aeronàutica que podrien suposar.

Una cop feta aquesta experiència inicial, es va acometre la fase final del projecte, que va comptar amb l'autorització de la Direcció General de Biodiversitat de la Conselleria de Medi Ambient. Actualment, hi ha una nova zona humida ja estabilitzada que permet el niuament de diverses espècies d'aus.