Assistència mèdica

Serveis i equipaments per respondre a situacions d'urgència i cures puntuals.

Clíniques Test Covid
Desfibril·ladors
Desfibril·ladors

L'Aeroport de Menorca compta amb 3 Punts de Rescat Cardíac que tenen per objectiu auxiliar els usuaris en cas d'aturada cardíaca.