L'aeroport de València està obert a rebre visites de l'exterior enfocades principalment a alumnes en edat escolar que, al llarg del curs, es desplacen fins a les seues instal·lacions per a poder conéixer-les de prop i entendre'n el funcionament i el servici que s'hi presta.