• 15.048.240
  • passatgers el 2019
  • 101.410
  • operacions el 2019
  • 4.032
  • tones de càrrega el 2019