Como funciona?

Servizo actualmente non dispoñible. Desculpen as molestias.

Permite acceder ao control de seguridade de forma preferente axilizando o paso polos filtros.

  • Acceso preferente ao control de seguridade.
  • Un único acceso por compra, válido durante 7 días dende a compra.
  • Os usuarios de tarxetas Business ou fidelización asociadas téñeno incluído.
  • Os pasaxeiros con nenos menores de 15 anos poden acceder polos filtros de familias de forma gratuíta.
  • O resto de pasaxeiros pode acceder previo pagamento da tarifa correspondente, aquí mesmo ou dende a App de Aena.

Condicións de acceso

Os usuarios dos accesos prioritarios deberán respectar en todo momento as normas de seguridade aeroportuarias.

A utilización dos accesos preferentes non exime os pasaxeiros da súa obriga de acudir aos controis de seguridade con antelación suficiente á saída do seu voo, tempo indicado no seu contrato de transporte.