• 2.110.348
  • passatgers el 2020
  • 33.185
  • operacions el 2020
  • 1.053.161
  • tones de càrrega el 2020