Com funciona?

Permet accedir de forma preferent als filtres de seguretat agilitant els temps d’espera.

  • Accés preferent als controls de seguretat.
  • Un únic accés per compra, vàlid durant 7 dies des de la compra.
  • Els usuaris de targetes Business o fidelització associades el tenen inclòs. Confirma amb la teva companyia.
  • Els passatgers amb nens menors de 15 anys poden accedir pels filtres de famílies de forma gratuïta.
  • La resta de passatgers pot accedir previ pagament de la tarifa corresponent, aquí mateix o des de l’app d’Aena.

Accés al Fast Lane

Els usuaris dels accessos prioritaris hauran de respectar a tota hora les normes de seguretat aeroportuàries.

La utilització dels accessos preferents no eximeix els passatgers de la seva obligació d’acudir als controls de seguretat amb antelació suficient a la sortida del seu vol, temps fixat al contracte de transport.