Serveis Aeroport Girona

Aquí podràs trobar tots els serveis de l’aeroport

Devolució de l'IVA

DEVOLUCIÓ DE L'IVA

Devolució de l'IVA

Oficines per sol·licitar la devolució de l'impost a persones no residents a la UE per les seves compres a Espanya.

DIVA. Segellament electrònic de factures

Qualsevol estranger o espanyol no resident a Espanya o en un país de la Unió Europea i que vagi cap a un tercer país, té dret a la devolució de l'impost sobre el valor afegit (IVA) en les seves compres efectuades a Espanya. Per a això, després de segellar els xecs tipus "Tax Free" a la Duana, el passatger ha d'anar a alguna de les entitats on es pot cobrar la devolució de l'IVA.

Si la compra ha estat adquirida en un establiment adherit a DIVA, s’emetrà un formulari de tax-free DIVA. Aquests formularis es podran segellar digitalment a les màquines habilitades als accessos de les oficines del tax-free.

Oficina de segellament de factures

Qualsevol estranger o espanyol no resident a Espanya o en un país de la Unió Europea i que vagi cap a un tercer país, té dret a la devolució de l'impost sobre el valor afegit (IVA) en les seves compres efectuades a Espanya. Per a això, heu de segellar els xecs tipus "Tax Free" a la duana. Aquest tràmit es pot fer a l'aeroport, a la zona del vestíbul de facturació. Per a qualsevol dubte sobre la localització de l'oficina on fer els tràmits, us podeu dirigir al punt d'informació de l'aeroport, al mateix vestíbul de facturació.

Telèfon: 972 186 639