Sala VIP Cap des Falcó

Què t’oferim

Servei de recepció

Càtering

Premsa digital

Informació de vols

Televisió

Tauletes tàctils

Wifi

PMR

Accés a Sala VIP Cap des Falcó

La compra d’accessos és vàlida per a la Sala VIP Cap des Falcó. Sala reservada per a vols Schengen o no Schengen. Data fi de validesa de la compra: sis mesos des de la data de compra.

El temps màxim de permanència programada en qualsevol de les nostres sales VIP serà de quatre (4) hores, immediatament anteriors a l’hora programada de sortida del vol que figuri a la targeta d’embarcament dels usuaris que accedeixin a la sala. En el cas que es produeixin demores en la sortida dels vols, aquest termini es podrà ampliar per la durada del retard corresponent.