Sistema de Gestió Ambiental

L'aeroport de València té implantat un Sistema de Gestió Mediambiental que identifica tots els aspectes que tenen un impacte significatiu en el medi ambient.

En el marc de la polí­tica ambiental d'Aena, l'aeroport de València ha adoptat un clar compromís per a la protecció del medi ambient. Este compromís es reflectix en la posada en marxa d'una estratègia de desenrotllament sostenible que pretén compatibilitzar les activitats aeronàutiques i aeroportuàries amb la preservació de l'entorn i dels seus elements vulnerables.

Per a estructurar, planificar i realitzar un seguiment adequat d'esta estratègia ambiental, l'aeroport ha implantat i mantingut un Sistema de Gestió Mediambiental conforme a la norma UNE-EN ISO 14001 que va ser certificat en 2001 i renovat en 2004 .

L'aeroport de València aposta clara i fermament per la millora contínua. Totes les activitats realitzades en esta matèria en les seues instal·lacions s'arrepleguen en els informes de gestió mediambiental, que recopilen i analitzen les principals dades des del punt de vista ambiental i de sostenibilitat.

Les línies estratègiques de la gestió mediambiental de l'aeroport són les següents:

  • Reducció del consum d'aigua, energia i combustible.
  • Sistema de gestió de la informació ambiental.
  • Conservació de flora i fauna.
  • Control d'emissions acústiques.
  • Control d'abocaments i reutilització de les aigües.
  • Seguiment d'empreses i conscienciació ambiental.
  • Millora de segregació i gestió de residus.