Preguntes freqüents mapa

Quina informació es pot consultar en el sistema WebTrak?

WebTrak ens oferix informació de les aeronaus operades únicament en l'aeroport de València, incloent el número de vol, el tipus d'avió, altitud i trajectòria seguida.

D'on procedix la informació del WebTrak?

L'aplicació processa la informació procedent de les dades radar i plans de vol que subministren els Centres de Control de Trànsit Aeri de Torrejón (ACC-Madrid) i Barcelona (ACC-Barcelona) i de les dades de soroll procedents dels Terminals de Mesurament de Soroll (TMR) ubicats en els municipis de l'entorn, mostrant-la sobre cartografia de la zona.

És fiable la informació que oferix WebTrak?

La informació és totalment fiable. Els (TMR) són verificats anualment en un laboratori oficial, en compliment d'allò exigit per la Llei de Metrologia i la Instrucció Tècnica ITC 2845/2007 de 25 de setembre. També, en compliment de la Llei de Metrologia tots els TMR són equips que han superat les proves necessàries per a disposar de l'Aprovació de Model a Espanya. A més tots els TMR són verificats diàriament mitjançant procediments tècnics acreditats que permeten garantir la precisió de les mesures.

La informació és en "temps real" o té establit un retard?

Per raons de seguretat la informació de trajectòries és mostrada amb un retard de 30 minuts. La informació dels nivells de soroll correlacionats amb les aeronaus que el van produir pot obtindre's passades 24 hores.

Quin interval temporal pot consultar-se en WebTrak?

Es podran consultar dades històriques en un interval temporal de 60 dies.

Que signifiquen els colors roig o verd en les aeronaus representades?

El color verd correspon a envols i el color roig a aterratges d'aeronaus sempre operades per l'aeroport de València.

Quin abast geogràfic té WebTrak?

Es mostraran les aeronaus operades per l'aeroport de València que volen a una altitud inferior als 20.000 peus (6.096 m.) i es troben localitzades en una àrea rectangular centrada en l'aeroport i amb costats de 100 x 100 Km.

Quins requisits tècnics necessita l'ordinador de l'usuari per a poder accedir a WebTrak?

WebTrak requerix que l'ordinador des del qual s'accedisca a la informació tinga instal·lada l'última versió de Adobe Flash Player. A més ha de tindre com a mínim les següents característiques:

  • Windows 98 o posterior.
  • 128 MB de RAM (recomanat 256 MB).
  • 500 MHz de processador (recomanat 1 GHz).

Tinc un problema tècnic per a accedir a WebTrak o desitge realitzar una consulta sobre el funcionament d'esta aplicació. Amb qui em puc posar en contacte?

Si té problemes per a accedir a WebTrak i desitja enviar-nos qualsevol comentari o incidència tècnica sobre esta eina, pose's en contacte mitjançant la següent adreça electrònica: WebTrakVLC@emsbk.com.

Desitge enviar una queixa o reclamaciól. Com puc fer-ho?

Pot fer-ho des de la pròpia aplicació de WebTrak. Per a això, s'ha de fer clic sobre la icona de l'aeronau sobre la qual desitja enviar la queixa. En el desplegable que apareixerà ha de fer clic sobre el botó de registre de queixa i omplir les dades del formulari de queixa que apareixerà.

Així mateix, també té la possibilitat de registrar una queixa general omplint el formulari a tal efecte que s'obté en la pestanya "Investigar" "Com a".