Centre de càrrega aèria

Oficines, locals i aparcaments al servici de la càrrega aèria a l'aeroport de València.

Creat el 2004, el Centre de Càrrega Aèria de València (CCAV) va nàixer amb l'objectiu de contribuir al desenrotllament de l'activitat industrial i logística de la regió.

El Centre de Càrrega Aèria de València conforma una plataforma logística intermodal, dissenyada d'acord amb la demanda dels operadors més importants logístics. Disposa d'una superfície de 3,1 hectàrees en primera línia, amb naus per a activitats de handling i autohandling de càrrega, i una àrea de segona línia, de 2,8 hectàrees, amb naus per a transitaris i operadors logístics. A més, el Centre disposa del lloc d'inspecció fronterera (PIF) i d'un edifici de servicis generals de tres plantes.

L'edifici de servicis generals

Situat al costat de les instal·lacions de primera línia, l'edifici de servicis generals és una construcció de tres plantes, amb un disseny acurat i una superfície total de 2.366 metres quadrats. Consta d'oficines on ja estan instal·lades, en règim de lloguer, empreses transitàries i operadors logístics que conformen la comunitat de càrrega aèria de València. Disposa, a més, d'un Centre de Servicis de l'Administració Pública per a tots els tràmits del despatx de mercaderies, de sistemes de seguretat i d'un Centre de Negocis, totalment equipat, per a reunions, seminaris i altres tipus d'esdeveniments.

Per què operar en el Centre de Càrrega Aèria de València?

  • Es troba en una situació estratègica al centre de l'arc mediterrani occidental, pròxim al port de València.
  • Disposa d'accessos excel·lents amb múltiples possibilitats de connexió.
  • Té naus i equipaments al servici de les necessitats específiques de cada companyia i dotades amb els últims avanços tecnològics.
  • Està operatiu 24 hores al dia, 7 dies a la setmana.
  • Oferix servicis de duanes de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h.
  • Està proveït d'instal·lacions PIF aprovades per la UE per a la pràctica totalitat de productes i animals.
  • Està dotat amb un edifici de servicis generals, amb sistemes de seguretat activa 24 hores al dia.
  • Integra el mode aeri amb els altres modes de transport a través de l'àmplia xarxa de connexions de l'aeroport de València.
  • Facilita la reducció dels terminis de lliurament i dels costos de la cadena logística, mitjançant la proximitat de tots els agents que hi participen.