Càrrega aèria

Oficines, locals i aparcaments al servici de la càrrega aèria a l'aeroport de València.

Centre de Càrrega Aèria

Creat el 2004, el Centre de Càrrega Aèria de València (CCAV) va nàixer amb l'objectiu de contribuir al desenrotllament de l'activitat industrial i logística de la regió.

El Centre de Càrrega Aèria de València conforma una plataforma logística intermodal, dissenyada d'acord amb la demanda dels operadors més importants logístics.

Centre de Càrrega de València