Accés a internet

Punts d'accés, connexions sense fil i altres servicis.

Wi-fi
Zona Wi-Fi

Accés sense fil a Internet a l'aeroport. Servici gratuït per temps ilimitat.