Punts d'informació

Tot tipus d'informació a l'abast del passatger.

Punt's de informació
Informació d'Aena
L'aeroport compta amb dos punts d'informació fixos, situats en la zona d'eixides, en la P2, i un altre itinerant en la zona d'arribades, en la P0, en hores de màxima afluència.
  • Telèfon: (+34) 91 321 10 00