Energia

L'aeroport du a terme un control i seguiment del consum energètic de les seues instal·lacions i ha posat en marxa mesures dirigides a optimitzar els recursos.

Des de l'entrada en servici de les noves instal·lacions, es pot ressenyar la implantació d'un pla ambiciós de gestió energètica que inclou mesures en diversos àmbits:

  • Climatització: el procediment de ventilació natural és la principal mesura d'estalvi implantada. Es du a terme mitjançant l'obertura de les portes d'accés a la terminal i dels exutoris de les claraboies, amb parada del sistema de climatització, incorporant al procés dades meteorològiques, sondes de pluja i un anemòmetre per a l'inici/fi automàtic d'estes maniobres.

    D'altra banda, es du a terme la regulació de la climatització segons rangs de temperatura a les diferents zones de l'edifici terminal i adaptant l'horari de les climatitzadores de zones públiques a l'horari en què hi ha operacions.

  • Il·luminació: s'ha automatitzat la il·luminació en funció de l'operació real de l'aeroport, així com la separació de circuits i l'ús de luxímetres per a ajustar el consum a les necessitats particulars d'il·luminació de cada zona.
  • Sistema automatitzat de tractament d'equipatges (SATE): s'ha definit el traçat i la selecció de línies actives, ajustant la infraestructura funcionant a la demanda i mantenint nivells adequats de seguretat i redundància.
  • Elements electromecànics: les rampes, els corredors mòbils i les escales mecàniques treballen en un règim de funcionament normal/parat després de 5 minuts sense ús.

Quant a l'aplicació d'energies renovables, els edificis de magatzems i servicis disposen de plaques solars que els subministren l'aigua calenta sanitària, mentre que la nau del sistema de recollida pneumàtica de residus disposa de plaques fotovoltaiques la producció elèctrica de les quals desemboca a la xarxa elèctrica de l'aeroport.