Emissions acústiques

El Departament de Medi Ambient de l'aeroport d'Alacant-Elx disposa de terminals de mesurament de sorolls (TMR) ubicats a llocs estratègics de la perifèria de l'aeroport a fi de detectar, mesurar i associar el soroll produït per les aeronaus en sobrevolar els micròfons instal·lats a zones estratègiques de l'entorn.

Les localitzacions dels TMR s'han seleccionat per a mesurar convenientment els nivells de soroll ambiental en l'àrea d'influència de l'aeroport. Es disposa de 5 terminals fixos i 1 mòbil mitjançant els quals es du a terme el control ambiental diari de la contaminació acústica d'origen aeronàutic.

Situació dels TMR:
TMR-1: Urbanització Bonavista. Depòsit d'aigües
TMR-2: Parc industrial Torrellano. Edifici Bulevard Parc
TMR-3: Torrellano. Poliesportiu
TMR-4: L'Altet. Centre cívic
TMR-5: Urbanova. Centre cívic
TMR-6: Aeroport (mòbil)