Control de fauna

L'aeroport d'Alacant-Elx disposa d'un servici de control de fauna basat en les tècniques de falconeria.

S'ha demostrat que la falconeria és el mètode més eficaç per tal d'evitar possibles incidents amb aus en els aeroports o les seues proximitats, ja que les aus no s'acostumen a la presència dels seus depredadors naturals. Aquest mètode és també més respectuós amb el medi ambient, ja que la seua finalitat no és en cap cas la captura d'exemplars.

Des de l'any 2002, l'aeroport compta amb falconers que de l'alba a l'ocàs recorren les pistes amb els seus falcons, evitant la presència d'aus aïllades o en grup que puguen resultar un risc per a l'operació de les aeronaus.

Quant a la protecció enfront d'altres grups d'animals, tot el perímetre aeroportuari està tancat, per tal d'evitar la presència fortuïta d'animals domèstics o bestiar.

Ecosistema

L'aeroport està ubicat en el terme municipal d'Elx, on es troba gran nombre d'horts, grups i espècimens aïllats de palmeres datileres, Phoenix dactylifera, espècie objecte de protecció per part del Patronat del Palmeral d'Elx.

Si bé l'aeroport no està sotmés a restricció legal alguna sobre esta espècie, sí que está compromés en ferm en la seua preservació, de forma que qualsevol d'estos espècimens que es veja afectat per obres o altres actuacions és transplantat a un altre punt de les instal·lacions.