Aigua

L'objectiu de l'aeroport es  la reducció de consum d'aigua potable, sense reduir els nivells de qualitat en la prestació de servicis.

L'escassetat d'aigua suposa un greu problema en l'arc mediterrani. Així, des del moment de la implantació del sistema de gestió ambiental, l'aeroport es va plantejar entre els seus objectius la reducció de consum d'aigua potable, sense reduir els nivells de qualitat en la prestació de servicis als seus clients.

Les actuacions desenrotllades durant estos anys són:

  • Manteniment de les xarxes d'aigua i control de comptadors de consum com a suport per a la detecció precoç de fugues.
  • Recollida i reutilització de les aigües procedents de les proves diàries dels motors-bomba dels vehicles contra incendis.
  • Instal·lació d'economitzadors d'aigua a les aixetes de lavabos del bloc tècnic d'Aena i polsadors de botó a la Terminal.
  • Elaboració i distribució de missatges de sensibilització per a l'estalvi d'aigua, dirigits especialment al personal d'Aena.
  • Existència d'un sistema de recollida per separat d'aigua i hidrocarburs en la plataforma de pràctiques amb foc real del Servici d'Extinció d'Incendis, que permet la reutilització dels dos en pràctiques posteriors per mitjà d'un sistema de bombes alimentades per plaques solars.
  • Els jardins de l'aeroport seguixen criteris de xerojardineria, amb l'ús majoritari d'espècies autòctones o adaptades al clima mediterrani, amb menys necessitat de manteniment i de reg, que es fa mitjançant degoteig.