Accés a internet

Punts d'accés, connexions sense fil i altres servicis.

Wi-fi
Zona Wifi

Servici gratuït oferit per Aena en connectar-se a la xarxa AIRPORT FREE WIFI AENA. És possible registrar-s’hi per correu electrònic, Facebook, LinkedIn o Aena Club Cliente. L'accés és àgil i sense codis i permet el registre de diversos dispositius per l'usuari.

Descobrix com funciona

Preguntes freqüents (pdf, 686.62 kB)