Accés a internet

Punts d'accés, connexions sense fil i altres servicis.

Wi-fi
Zona Wifi

Servici gratuït oferit per Aena en connectar-se a la xarxa Airport free Wi-Fi Aena. Cal registrar-s’hi per correu electrònic, Facebook, LinkedIn o Aena Club Cliente. S’hi poden connectar diversos dispositius amb un mateix usuari registrat.