Taxi

Taxi

Todos os servizos que teñan orixe no aeroporto e destino en calquera punto dos concellos de Vigoo, Mos e Redondela teñen un prezo fixo de 22,27 €. Para os servizos orixinarios de Vigo e destinados ao aeroporto, aplicarase a taxa establecida polo Concello de Vigo

Paradas no aeroporto

Tarifas

Tarifas urbanas
Concepto Tarifa 1 Tarifa 2
Servizo mínimo 3,65€ 3,85€
Km percorrido 0,98€ 1,09€
Hora de espera 20,31€ 22,11€
Paso 0,05 € 0,05 €

A tarifa 1 aplícase os días laborables dende as 06.00 ata as 22.30 h.

A tarifa 2 aplícase os días laborables dende as 22.30 ata as 06.00 h do día seguinte; os sábados a partir das 15.00; todo o domingo ata as 06.00 do luns: os días festivos ata as 06.00 do día seguinte e os días 24 e 31 de decembro.

Suplementos

  • Aeroporto: 4,51€.
  • Maletas ou similares: 0,57€.
  • IFEVI: 3,15€.
  • Días 25 de decembro e 1 de xaneiro, 2,25€ por servizo, dende as 00:00 horas ata as 10:00 horas.
Tarifas interurbanas
Concepto Diúrna Nocturna
Servizo mínimo 3,30 € 3,96 €
Km percorrido 1,10 € 1,32 €
Hora de espera 14,57 € 17,48 €
Fracción 15 min. de espera 3,64 € 4,37 €
Valor do paso do taxímetro 0,05 € 0,05 €
 

Contacto

  • Radio Taxi Vigo: 986 252 700
  • Central Radio Taxi: 986 470 000
  • Radio Taxi Servicios: 986 272 829
  • Sociedad Cooperativa Autotaxi: 986 296 957
  • Taxi Transfer: 600 251 843