Forzas de seguridade

Forzas e Corpos de Seguridade para atender aos pasaxeiros e garantir a súa seguridade.

Policía
Guardia Civil
  • Teléfono: 986 268 293
Cuerpo Nacional de Policía
  • Teléfono: 986 268 224