Familias

Compartir:

Servizos para bebés e espazos infantís para facer máis agradable a espera a familias con nenos.

Accesos preferentes
Filtros de seguridade para familias

O aeroporto dispón nos filtros de seguridade de accesos preferentes para pasaxeiros con nenos.

    Área de recreo infantil
    Máquinas recreativas