Devolución do IVE

Oficinas para solicitar a devolución do imposto a persoas non-residentes na UE polas súas compras en España.

Devolución do IVE
Oficina de selado de facturas

Todo estranxeiro ou español non-residente en España ou nun país da Unión Europea e que se dirixa a un terceiro país, ten dereito á devolución do Imposto sobre o valor engadido (IVE) nas súas compras efectuadas en España. Para iso, debe selar os cheques tipo "Tax Free" na Alfándega. Este trámite pode realizarse no aeroporto, na zona do vestíbulo de chegadas.

  • Teléfono: 986 268 231 / 986 268 293