Taxi

Taxi

A viaxe ao aeroporto ten unha tarifa fixa de 21 euros.

Paradas no aeroporto

Tarifas

Tarifas urbanas
Horario Tarifa mínima Km percorrido Hora de espera
Laborables, de 7.00 a 22.00 3,70€ 0,95€ 19,30€
Laborables, de 22.00 a 7.00 5,00€ 1,40€ 28,80€
Festivos, sábados e domingos 4,30€ 1,18€ 23,80€

Existen suplementos de 0,50 euros por maleta ou vulto e de 3,20 euros por bicicletas ou reserva de servizo. Ningún destes suplementos se poderán cobrar cando se aplique a tarifa nocturna.

Contacto

  • Radiotaxi: 981 569 292