Taxi

Taxi

A viaxe ao aeroporto ten unha tarifa fixa de 21 euros.

Paradas no aeroporto

Tarifas

Tarifas urbanas
Horario Tarifa mínima Km. percorrido Hora de espera
Laborables, de 7.00 a 22.00 3,70 € 0,95 € 19,30 €
Laborables, de 22.00 a 7.00 5,00 € 1,40 € 28,80 €
Festivos, sábados e domingos 4,25 € 1,18 € 23,80 €

Existen suplementos de 0,50 euros por maleta ou vulto e de 3,20 euros por bicicletas ou reserva de servizo. Ningún destes suplementos se poderán cobrar cando se aplique a tarifa nocturna.

Contacto

  • Radiotaxi: 981 569 292