Acceso a Internet

O aeroporto pon á súa disposición acceso á rede sen fíos para acceso a Internet.

Wifi
Zona wifi

Acceso sen fíos a internet no aeroporto. Wifi gratis por tempo ilimitado.

  • Atención ao cliente: 902 195 788
  • Fax central: 932 152 388