Presentación

O aeroporto de A Coruña está situado ao norte da provincia de A Coruña, no termo municipal de Culleredo, a uns 8 quilómetros de distancia do centro da capital.

Para adaptar o aeroporto de A Coruña á demanda futura do tráfico aéreo, están previstas ou xa en execución importantes actuacións, que permitirán dotalo de infraestruturas e instalacións con capacidade para atender aos pasaxeiros e aeronaves co mellor nivel de calidade e seguridade nos seus servizos.

En 2016 pasaron polo aeroporto 1.063.291 pasaxeiros, xestionáronse 15.635 operacións e movéronse 184 toneladas de carga.

EVOLUCIÓN DO TRÁFICO DE PASAXEIROS
Ano Pasaxeiros Ano Pasaxeiros
2007 1.266.795 2012 845.451
2008 1.174.970 2013 839.837
2009 1.068.823 2014 989.153
2010 1.101.208 2015 1.025.688
2011 1.012.800 2016 1.063.291